Consumul de energie

INDICATORI EUROPENI

Consumul primar de energie
Indicatorul măsoară necesarul total de energie al unei țări, excluzând orice utilizare neenergetică a purtătorilor de energie (de exemplu, gaze naturale utilizate nu pentru combustie, ci pentru producerea de produse chimice).
„Consumul primar de energie” acoperă consumul de energie de către utilizatorii finali, cum ar fi industria, transporturile, gospodăriile, serviciile și agricultura, plus consumul de energie din sectorul energetic în sine, care este necesar pentru producerea și transformarea energiilor. De asemenea, tot aici vor fi incluse și pierderile care apar în timpul transformării energiilor.
Consumul final de energie
Indicatorul măsoară consumul final de energie într-o țară, excluzând orice utilizare neenergetică a surselor de energie (de exemplu, gaz natural care nu este utilizat pentru combustie, ci pentru producerea de produse chimice).
„Consumul final de energie” acoperă numai energia consumată de utilizatorii finali, cum ar fi industria, transporturile, gospodăriile, serviciile și agricultura; exclude consumul de energie din sectorul energetic în sine și pierderile care apar în timpul transformării și distribuției energiei.
Consumul final de energie în gospodării pe cap de locuitor
Indicatorul măsoară cantitatea de energie consumată de fiecare cetățean acasă, cu excepția energiei utilizate pentru transport. Deoarece indicatorul se referă la consumul final de energie, se ia în considerare numai energia utilizată de consumatorii finali. Consumul aferent al sectorului energetic în sine este exclus.
Productivitatea energetică
Indicatorul măsoară cantitatea de producție economică pe unitate de energie brută disponibilă. Energia brută disponibilă reprezintă cantitatea de produse energetice necesare pentru a satisface toată cererea entităților din zona geografică în cauză.
Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de consumul de energie
Indicatorul este calculat ca proporție între emisiile de GES legate de energie și consumul brut de energie intern. Acesta exprimă câte tone de CO2 echivalente GES-urilor legate de energie sunt emise într-o anumită economie pe unitate de energie consumată. Datele privind emisiile din energie provin din rapoartele UNFCCC privind emisiile de GES.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk