Bun venit pe site-ul România Durabilă, agregator de date statistice în domeniul dezvoltării durabile, cu acces deschis.

 

Misiune – Viziune - Valori

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene, și-a asumat cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015.

În drumul nostru spre un viitor durabil și sustenabil avem nevoie de date fiabile pentru a înțelege și a urmări în mod eficient progresele implementării celor 17 obiective de dezvoltare durabilă.

Pentru că deciziile importante trebuie fundamentate riguros, pe bază de statistici de înaltă calitate, a fost construită și implementată această bază de date online ce integrează date statistice specifice dezvoltării durabile, atât obiective, cât și subiective.

Agregatorul de date statistice multi-disciplinare are dublu rol:

  • de suport în procesul decizional la nivelul administrației publice centrale (inclusiv prin poziționare anticipativă, proiectivă și previzionare a evoluțiilor socioeconomice viitoare)
  • de monitorizare a implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României și a Agendei 2030.

Numai valorificând datele din punct de vedere tehnic și metodologic vom reuși să asigurăm coerență și obiectivitate în actul guvernamental, să optimizăm cooperarea între instituțiile publice centrale, dar și să intensificăm profesionalizarea competențelor centrate pe planificare strategică și dezvoltare durabilă la nivelul administrației publice centrale din România.


Cine poate folosi datele?

Datele, graficele și informațiile disponibile pe acest site pot fi utilizate de către toate persoanele interesate.

Această bază de date este componentă de bază a proiectului SIPOCA 613, “România durabilă” – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. Mai multe informații pot fi regăsite în categoria Despre proiect și pe website-ul oficial romania-durabila.gov.ro.


 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk