Acțiune
climatică

ODD 13 urmărește să pună în aplicare angajamentul față de Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice și să pună în aplicare Fondul Verde pentru Climă. Acesta din urmă își propune să consolideze reziliența și capacitatea de adaptare a țărilor la pericolele legate de climă și dezastrele naturale, prin integrarea măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în strategiile, politicile și planificarea națională.

Acest lucru necesită, de asemenea, o educație îmbunătățită, sensibilizare și capacitate în ceea ce privește atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, așa cum este prevăzut în ODD 13.

Deoarece persoanele cele mai sărace și cele mai vulnerabile sunt afectate cel mai mult de impactul schimbărilor climatice, ODD 13 solicită în mod special creșterea capacității planificărilor și a managementului schimbărilor climatice în țările cel mai puțin dezvoltate.

Monitorizarea ODD 13 vizează progresele realizate în eforturile de atenuare a climei, în reducerea impactului asupra climei și în sprijinirea acțiunilor climatice.

DOMENII

Atenuarea schimbărilor climatice
Impactul asupra climei
Sprijin pentru acțiuni în domeniul climei

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk