Atenuarea schimbărilor climatice

INDICATORI EUROPENI

Emisiile de gaze cu efect de seră, în funcție de sectorul sursă
Indicatorul măsoară emisiile totale naționale (atât din sectoarele ESD, cât și din cele ETS), inclusiv aviația internațională a așa-numitului „Kyoto bascket” de gaze cu efect de seră, inclusiv dioxid de carbon (CO2), metan (CH4), oxid azotat (N2O) și așa –numitele gazele-F (hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, triflorură de azot (NF3) și hexafluorură de sulf (SF6)), din toate sectoarele de emisii.
Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de consumul de energie
Indicatorul este calculat ca proporție între emisiile de GES legate de energie și consumul brut de energie intern. Acesta exprimă câte tone de CO2 echivalente GES-urilor legate de energie sunt emise într-o anumită economie pe unitate de energie consumată. Datele privind emisiile din energie provin din rapoartele UNFCCC privind emisiile de GES.
Ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie pe sectoare
Indicatorul măsoară ponderea consumului de energie regenerabilă în consumul final brut de energie conform Directivei privind energia regenerabilă. Consumul final brut de energie este energia utilizată de consumatorii finali (consumul final de energie) plus pierderile din rețea și autoconsumul centralelor electrice.
Media emisiilor de CO2 pe km generate de autoturismele noi
Indicatorul este definit ca media emisiilor de dioxid de carbon (CO2) generate de autoturisme noi, per km, într-un an dat. Emisiile raportate se bazează pe datele de omologare și se pot abate de la emisiile reale de CO2 ale mașinilor noi.
Emisiile nete de gaze cu efect de seră din utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură

Indicatorul măsoară emisiile nete de carbon din sectorul utilizării terenurilor, schimbării utilizării terenurilor și silvicultură, luând în considerare atât emisiile, cât și eliminările din sector.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk