Impactul asupra climei

INDICATORI EUROPENI

Abaterea temperaturii medii în apropierea suprafeței terestre
Indicatorul măsoară dezvoltarea abaterilor anuale și decenale, globale și europene a temperaturii medii în apropierea suprafeței terestre, comparativ cu media anilor 1850-1899.
Pierderi economice datorate climei, în funcție de tipul de eveniment
Indicatorul măsoară pierderile economice asigurate cauzate de evenimente meteorologice și climatice, exprimate în pierderi economice pe an, în milioane de euro și euro pe cap de locuitor (în prețurile curente).
Aciditate medie globală la suprafața oceanului
Indicatorul arată aciditatea medie anuală la suprafața apei mărilor la nivel global, exprimată ca valoare a pH-ului. Scăderea pH-ului observată la scară globală corespunde unei creșteri a acidității apei oceanului și invers.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk