Educație
de calitate

ODD 4 urmărește să asigure accesul la educație echitabilă și de calitate, în toate etapele vieții. În afară de calificările formale, ODD 4 vizează, de asemenea, creșterea numărului de tineri și adulți care au competențe relevante pentru locuri de muncă decente și antreprenoriat.

Mai mult, ODD 4 prevede eliminarea disparităților de gen și de venituri în accesul la educație. Alfabetizarea și dobândirea cunoștințelor și abilităților pentru promovarea dezvoltării durabile sunt considerate cruciale în încurajarea oamenilor de a trăi o viață independentă, sănătoasă și durabilă.

Pentru a accelera progresul, ODD 4 solicită construirea și modernizarea facilităților educaționale, extinderea numărului de burse de învățământ superior disponibile țărilor în curs de dezvoltare și creșterea ofertei de profesori calificați.

Monitorizarea ODD 4 vizează progresele realizate în promovarea și creșterea educației de bază, a învățământului terțiar și a educației adulților.

DOMENII

Educație de bază
Învățământ terțiar
Educația adulților

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk