Orașe și
comunități durabile

ODD 11 urmărește să reînnoiască și să planifice orașele și alte așezări umane într-un mod în care acestea să ofere oportunități tuturor, cu acces la servicii de bază, energie, locuințe, transporturi, spații publice verzi, îmbunătățind în același timp utilizarea resurselor și reducând impactul asupra mediului.

ODD 11 prevede orașele ca așezări umane rezistente la mediu, care conduc dezvoltarea durabilă, stimulează inovația și încurajează coeziunea comunității și siguranța personală.

ODD 11 solicită protejarea patrimoniului cultural și natural și sprijinirea legăturilor economice, sociale și de mediu pozitive între zonele urbane, peri-urbane și rurale. De asemenea, promovează cooperarea internațională consolidată și sprijin pentru țările cel mai puțin dezvoltate pentru construirea de clădiri durabile și rezistente.

Monitorizarea ODD 11 vizează progresele realizate în:

  • îmbogățirea calității vieții în orașe și comunități
  • încurajarea transportului durabil
  • atenuarea impactului negativ asupra mediului.

DOMENII

Calitatea vieții în orașe și comunități
Mobilitate durabilă
Impacturi negative asupra mediului

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk