Parteneriate pentru
realizarea obiectivelor

ODD 17 urmărește promovarea unui sistem comercial multilateral universal, deschis, bazat pe reguli, nediscriminatoriu și echitabil în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și punerea în aplicare a accesului pe piață fără taxe vamale și fără cote pentru toate țările cel mai puțin dezvoltate.

De asemenea, subliniază importanța stabilității macroeconomice globale și a sprijinului acordat țărilor în curs de dezvoltare pentru a atinge sustenabilitatea datoriei pe termen lung. Un sprijin sporit acordat țărilor în curs de dezvoltare pentru a crește disponibilitatea datelor statistice de calitate și pentru a dezvolta măsuri de progres în ceea ce privește ODD este, de asemenea, considerat esențial pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Monitorizarea ODD 17 vizează progresele realizate în:

  • consolidarea parteneriatului global
  • îmbunătățirea guvernanței financiare în UE.

DOMENII

Parteneriat global
Guvernanța financiară în cadrul UE

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk