Apă curată
și sanitație

ODD 6 urmărește asigurarea accesului universal la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile, la salubrizare și igienă. De asemenea, vizează îmbunătățirea calității apei și eficiența utilizării acesteia prin încurajarea exploatării durabile și a aprovizionării cu apă dulce.

Protejarea și refacerea ecosistemelor legate de apă, cum ar fi pădurile, munții, zonele umede și râurile, sunt esențiale pentru atenuarea deficitului de apă, la fel și implementarea gestionării integrate a resurselor de apă.

De asemenea, este necesară mai multă cooperare internațională pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare în activități și programe legate de apă și salubritate și pentru a ajuta comunitățile locale să îmbunătățească gestionarea apei și sanitației.

Monitorizarea ODD 6 vizează progresele realizate în:

  • eforturile pentru sanitație
  • îmbunătățirea calității și a eficienței utilizării apei.

DOMENII

Sanitație
Calitatea apei
Eficiența utilizării apei

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk