ODD 1 urmărește: eradicarea sărăciei în toate formele sale, inclusiv a sărăciei extreme, în următorii 15 ani. Acesta prevede prosperitate comună, standard de trai de bază și beneficii de protecție socială pentru toți oamenii, inclusiv cei mai săraci și cei mai vulnerabili.

Pentru a sprijini lupta împotriva sărăciei, ODD 1 urmărește să asigure drepturi egale pentru oameni și acces la resurse economice și naturale, precum și la tehnologie, proprietate și servicii de bază și financiare. De asemenea, solicită sprijinirea comunităților afectate de conflicte și dezastre climatice și subliniază angajamentul politic și mobilizarea resurselor ca pârghii esențiale pentru accelerarea eradicării sărăciei.

Monitorizarea ODD 1 vizează progresele realizate în:

  • atenuarea sărăciei multidimensionale
  • asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale cetățenilor UE.

DOMENII

Sărăcie multidimensională
Nevoi de bază

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk