Industrie, inovație
și infrastructură

ODD 9 solicită construirea unei infrastructuri rezistente și durabile, care să sprijine dezvoltarea durabilă și bunăstarea umană. ODD 9 promovează industrializarea incluzivă și durabilă ca un factor esențial pentru a pune capăt sărăciei și a îmbunătăți standardele de viață ale tuturor oamenilor.

ODD 9 recunoaște, de asemenea, importanța progresului tehnologic și a inovației pentru găsirea de soluții durabile la provocările sociale, economice și de mediu. Solicită promovarea inovării prin îmbunătățirea cercetării științifice și a dezvoltării tehnologiei și prin îmbunătățirea capacităților tehnologice ale actorilor industriali.

ODD 9 urmărește, de asemenea, să crească accesul la serviciile financiare pentru întreprinderile mici și să reducă decalajul digital prin creșterea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor. Acesta solicită o cooperare internațională consolidată și sprijin pentru țările în curs de dezvoltare.

Monitorizarea ODD 9 vizează progresele realizate în:

  • consolidarea cercetării, dezvoltării și inovării
  • promovarea transportului durabil.

DOMENII

C-D și inovare
Transport durabil

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk