Transport durabil

INDICATORI EUROPENI

Ponderea transportului cu autobuze și trenuri în transportul total de pasageri
Indicatorul măsoară ponderea modurilor de transport colectiv în capacitatea totală a transportului de pasageri pe uscat, exprimată în pasageri-kilometri (pkm). Modurile de transport colectiv se referă la autobuze, inclusiv autocare, troleibuze și trenuri. Transportul total pe uscat include transportul cu autoturisme, autobuze și autocare și trenuri.
Ponderea transportului feroviar și pe căi navigabile interioare în totalul transportului de mărfuri
Indicatorul măsoară ponderea transportului feroviar și pe căi navigabile interioare în totalul transportului de marfă, exprimată în tone-kilometri (tkm). Transportul pe teritoriul național include transporturile rutiere, feroviare și pe căi navigabile.
Media emisiilor de CO2 pe km generate de autoturismele noi
Indicatorul este definit ca media emisiilor de dioxid de carbon (CO2) generate de autoturisme noi, per km, într-un an dat. Emisiile raportate se bazează pe datele de omologare și se pot abate de la emisiile reale de CO2 ale mașinilor noi.
Intensitățile emisiilor în aer cauzate de industrie

Acest indicator măsoară intensitatea emisiilor de particule (PM2,5) din sectorul de producție.

Valoarea brută adăugată în sectorul bunurilor și serviciilor de mediu
Sectorul bunurilor și serviciilor de mediu (EGSS) este definit ca acea parte a economiei unei țări care se ocupă cu producerea de bunuri și servicii care sunt utilizate în activitățile de protecție a mediului și de gestionare a resurselor. Valoarea brută adăugată în EGSS reprezintă contribuția sectorului bunurilor și serviciilor de mediu la PIB și este definită ca diferența dintre valoarea producției sectorului și consumul intermediar. Valoarea adăugată brută se măsoară în milioane de unități de monedă națională, în milioane EUR și în milioane EUR ca volume legate în lanț, anul de referință 2010 (la cursul de schimb din 2010).

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk