Pace, justiție și
instituții eficiente

ODD 16 urmărește promovarea societăților pașnice și incluzive bazate pe respectarea drepturilor omului, protecția celor mai vulnerabili, statul de drept și buna guvernare la toate nivelurile. De asemenea, susține instituțiile eficiente, transparente și responsabile, care promovează legi și politici nediscriminatorii, combate corupția, mita și criminalitatea organizată și previn violența, terorismul și criminalitatea.

ODD 16 solicită luarea de decizii receptive, incluzive, participative și reprezentative, cu un rol sporit al țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile de guvernanță globală.

Monitorizarea ODD 16 vizează progresele realizate în:

  • asigurarea păcii și securității personale
  • promovarea accesului la justiție
  • creșterea încrederii în instituțiile UE.

DOMENII

Pace și securitate personală
Accesul la justiție
Încrederea în instituții

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk