Muncă decentă și
creștere economică

ODD 8 urmărește promovarea unei creșteri economice susținute și a unor niveluri ridicate de productivitate economică pentru crearea de locuri de muncă bine plătite și pentru realizarea prosperității globale.

ODD 8 solicită munca decentă pentru toți, oferirea de oportunități pentru ocuparea forței de muncă și eradicarea muncii forțate, a traficului de persoane și munca copiilor, promovând drepturile muncii și mediile de lucru sigure.

ODD 8 atrage o atenție deosebită asupra creării de oportunități pentru tinerii care nu participă la educație, angajare și formare, pentru a preveni reducerea viitoare a competențelor și descurajarea locurilor de muncă.

ODD 8 prevede, de asemenea, o cooperare internațională consolidată pentru a sprijini creșterea economică și ocuparea forței de muncă decente în țările în curs de dezvoltare, prin ajutor sporit pentru comerț, politici orientate spre dezvoltare și o strategie globală pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

Monitorizarea ODD 8 vizează progresele realizate în promovarea creșterii economice durabile, în creșterea ocupării forței de muncă și în oferirea de oportunități de muncă decente.

DOMENII

Creștere economică durabilă
Ocuparea forţei de muncă
Muncă decentă

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk