Ocuparea forţei de muncă

INDICATORI EUROPENI

Diferența de remunerare între femei și bărbați, în formă neajustată
Indicatorul măsoară diferența dintre câștigurile medii brute pe oră ale angajaților plătiți, de sex masculin și ale angajaților plătiți de sex feminin, ca procent din câștigurile medii brute orare ale angajaților plătiți bărbați.
Diferența de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă
Indicatorul măsoară diferența dintre ratele de ocupare ale bărbaților și femeilor cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani. Rata de ocupare este calculată prin împărțirea numărului de persoane cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani ocupate la populația totală din aceeași grupă de vârstă.
Populația inactivă ca urmare a responsabilităților de îngrijire, pe sexe
Populația inactivă din punct de vedere economic cuprinde femei și bărbați care nu lucrează, care nu caută în mod activ un loc de muncă și nu sunt disponibili să lucreze. Prin urmare, nu sunt nici angajați, nici șomeri și sunt considerați a fi în afara forței de muncă.
Inactivitatea datorată responsabilităților de îngrijire se referă la „îngrijirea copiilor sau a adulților incapacitați” și „alte responsabilități familiale sau personale”.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk