ODD 5 urmărește promovarea egalității de gen prin eliminarea tuturor formelor de discriminare, violență și orice alte practici nepotrivite împotriva femeilor din sferele publice și private. De asemenea, recunoaște importanța accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile reproductive pentru combaterea inegalității de gen.

ODD 5 solicită:

  • drepturi egale
  • recunoașterea muncii casnice neremunerate
  • acces la resurse economice și naturale, tehnologie, servicii de bază și financiare și proprietate
  • participarea deplină și efectivă, precum și oportunități egale pentru femei de conducere la toate nivelurile politice și economice.

Adoptarea unor politici și a unei legislații solide pentru promovarea egalității de gen sunt văzute ca fiind esențiale pentru eliminarea discriminării de gen și promovarea femeilor.

Monitorizarea ODD 5 vizează progresele realizate în:

  • reducerea violenței de gen
  • încurajarea egalității de gen în educație și în ocuparea unor poziții de conducere.

DOMENII

Violența bazată pe gen
Educaţie
Ocuparea forţei de muncă
Posturi de conducere

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk