Sănătate
și bunăstare

ODD 3 urmărește să asigure sănătatea și bunăstarea tuturor, la toate vârstele, prin îmbunătățirea sănătății reproductive, a mamei și a copilului; încetarea epidemiilor de boli transmisibile majore; reducerea bolilor mentale și netransmisibile. ODD 3 solicită, de asemenea, reducerea factorilor de risc comportamentali, precum și factori de risc pentru sănătatea mediului.

Principala condiție prealabilă pentru îndeplinirea acestui obiectiv este accesul universal la servicii de sănătate; acces la servicii de îngrijire a sănătății sexuale și reproductive și la medicamente și vaccinuri sigure, accesibile și eficiente pentru toți. Alți pași esențiali pentru abordarea problemelor de sănătate persistente și emergente pe care ODD 3 le subliniază sunt:

  • sprijinul pentru cercetarea și dezvoltarea vaccinurilor și medicamentelor
  • creșterea finanțării sănătății și a forței de muncă în sănătate în țările în curs de dezvoltare
  • capacitatea consolidată de avertizare timpurie și gestionarea riscurilor pentru sănătate.

Monitorizarea ODD 3 vizează progresele realizate în sprijinirea cetățenilor UE în a duce o viață sănătoasă, prin evaluarea factorilor determinanți ai sănătății, a cauzelor decesului și a accesului la asistența medicală.

DOMENII

O viață sănătoasă
Factori determinanți ai sănătate
Cauzele de deces
Accesul la asistență medicală

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk