Inegalități
reduse

ODD 10 urmărește creșterea veniturilor pentru 40 la sută din limita de jos a populației și reducerea inegalităților bazate pe venituri, sex, vârstă, dizabilități, rasă, clasă, etnie, religie și oportunități prin adoptarea politicilor și legislației relevante. De asemenea, își propune să îmbunătățească reglementarea și monitorizarea piețelor și instituțiilor financiare.

ODD 10 abordează inegalitățile dintre țări, încurajând asistența pentru dezvoltare și investițiile străine directe către regiunile cu cea mai mare nevoie, promovând punerea în aplicare a principiului tratamentului comercial special și diferențiat pentru țările în curs de dezvoltare și reprezentarea țărilor în curs de dezvoltare în procesul decizional la nivel mondial instituțiile economice și financiare.

ODD 10 urmărește să promoveze incluziunea socială la nivel global prin facilitarea migrației sigure, ordonate și regulate, și prin reducerea costurilor de tranzacție a sumelor de bani transferate de migranți.

Monitorizarea ODD 10 vizează progresele înregistrate în:

  • reducerea inegalităților dintre și în interiorul țărilor
  • în realizarea incluziunii sociale și a migrației sigure.

DOMENII

Inegalități în interiorul țărilor
Inegalități între țări
Migrația și incluziunea socială

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk