Inegalități în interiorul țărilor

INDICATORI EUROPENI

Diferența mediană relativă a riscului de sărăcie
Indicatorul măsoară distanța dintre venitul median echivalat al celor care trăiesc sub pragul de sărăcie și valoarea pragului riscului de sărăcie, fiind exprimat ca procent din acest prag. Acest prag este stabilit la 60% din la 60 % dn mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent ale tuturor persoanelor la nivel național.
Distribuția veniturilor
Indicatorul reprezintă o măsură a inegalității distribuției veniturilor. Se calculează ca raportul dintre veniturile totale primite de 20% din populația cu cel mai mare venit (chintila superioară) și cea primită de 20% din populația cu cel mai mic venit (chintila inferioară). Toate veniturile sunt calculate ca venituri disponibile echivalente.
Cota de venit a segmentului inferior de 40% din populație
Indicatorul măsoară ponderea veniturilor încasate de 40% din populația cu venituri scăzute. Conceptul de venit utilizat este venitul total disponibil în gospodărie.
Persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială după tipul de urbanizare

Indicatorul măsoară numărul total al persoanelor care sunt: expuse riscului la sărăcie după transferurile sociale, deprivate sever din punct de vedere material sau care trăiesc în gospodării cu o intensitate a muncii foarte scazută. Persoanele sunt numărate o singură dată, chiar dacă sunt afectate de mai mult de unul dintre aceste fenomene.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk