ODD 15 urmărește protejarea, restabilirea și promovarea conservării și utilizării durabile a ecosistemelor terestre, de apă interioară și de munte. Aceasta include eforturi și resurse financiare pentru gestionarea durabilă a pădurilor și stoparea defrișărilor, combaterea deșertificării, restaurarea solului și solului degradat, stoparea pierderii biodiversității și protejării speciilor amenințate.

ODD 15 solicită, de asemenea, să împărtășească beneficiile utilizării resurselor genetice și să promoveze accesul la astfel de resurse, precum și să reducă impactul speciilor străine invazive asupra ecosistemelor terestre și acvatice. Integrarea valorilor ecosistemului și a biodiversității în procesele de planificare și strategiile de reducere a sărăciei și cooperarea internațională pentru combaterea braconajului și a traficului de specii protejate sunt, de asemenea, considerate o prioritate pentru protejarea vieții pe uscat.

Monitorizarea ODD 15 vizează progresele realizate în:

  • îmbunătățirea stării ecosistemelor,
  • accelerarea degradării solului
  • în conservarea biodiversității.

DOMENII

Starea ecosistemelor
Degradarea solurilor
Biodiversitatea

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk