Starea ecosistemelor

INDICATORI EUROPENI

Ponderea suprafeței forestiere
Indicatorul măsoară proporția ecosistemelor forestiere în comparație cu suprafața totală a terenului. Datele utilizate pentru acest indicator provin din Ancheta privind Utilizarea Și Acoperirea Terenurilor (Land Use and Cover Area frame Survey - LUCAS) și au fost cartografiate conform FAO, făcând distincție între categoriile „păduri” și „alte terenuri împădurite”.
Consumul biochimic de oxigen în râuri
Consumul biochimic de oxigen (CBO) este utilizat pentru a măsura calitatea apei. Acesta se referă la cantitatea de oxigen necesară microorganismelor aerobe pentru a descompune substanțele organice într-o probă de apă, pe o perioadă de cinci zile, în întuneric, la 20°C (CBO5), măsurat în miligrame pe litru (mg O2/L) și ponderat după numărul de stații de măsurare.
Fosfat în râuri
Indicatorul se referă la concentrația de fosfat (PO4) în faza dizolvată a probelor de apă, măsurată în miligrame pe litru (mg PO4/ L). Datele sunt preluate din stațiile fluviale și sunt agregate la valorile medii anuale. La niveluri ridicate, fosfatul poate afecta calitatea apei, cum ar fi eutrofizarea, prin declanșarea creșterii macrofitelor și algelor.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk