ODD 14 își propune să conserve oceanele, asigurându-le utilizarea durabilă. Aceasta include protejarea ecosistemelor marine și de coastă, conservarea a cel puțin 10% din zonele de coastă și marine, precum și prevenirea și reducerea poluării marine și a impactului acidificării oceanelor.

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mării și resurselor marine necesită, de asemenea, sfârșitul practicilor de pescuit excesiv, distructiv și/sau ilegal și abolirea subvențiilor pentru pescuit, care contribuie la supra-capacitate și la pescuitul excesiv.

ODD 14 urmărește să sporească beneficiile economice pentru statele insulare mici și țările cel mai puțin dezvoltate din utilizarea durabilă a resurselor marine și să ofere acces pescarilor artizanali la scară mică la resursele și piețele marine. De asemenea, evidențiază importanța creșterii cunoștințelor științifice, a capacității de cercetare și a tehnologiei marine pentru îmbunătățirea sănătății oceanelor.

Monitorizarea ODD 14 vizează progresele realizate în:

  • promovarea conservării marine
  • încurajarea pescuitului durabil
  • asigurarea oceanelor sănătoase.

DOMENII

Sănătatea oceanelor
Conservarea mediului marin
Activități pescărești sustenabile

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk