Consum și producție
responsabile

ODD 12 urmărește acțiuni pe toate fronturile: adoptarea practicilor durabile și raportarea sustenabilității de către întreprinderi; promovarea practicilor de achiziții durabile și raționalizarea subvențiilor ineficiente pentru combustibilii fosili de către factorii de decizie; stiluri de viață cu preocupare pentru mediul înconjurător ale consumatorilor; dezvoltarea de noi tehnologii și metode de producție și consum de către cercetători și oameni de știință și alții.

ODD 12 prevede consumul și producția durabile, care utilizează resursele în mod eficient, reduce alimentele și alte deșeuri la nivel mondial, elimină în siguranță deșeurile toxice și poluanții.

ODD 12 subliniază, de asemenea, importanța consolidării capacității științifice și tehnologice din țările în curs de dezvoltare pentru a trece la modele durabile de consum și producție și a dezvolta instrumente pentru a monitoriza impactul dezvoltării durabile pentru un turism durabil.

Monitorizarea ODD 12 vizează progresele realizate în:

  • decuplarea impactului asupra mediului de creșterea economică
  • scăderea consumului de energie
  • abordarea generării și gestionării deșeurilor.

DOMENII

Decuplarea impactului asupra mediului de creșterea economică
Generarea și gestionarea deșeurilor

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk