Decuplarea impactului asupra mediului de creșterea economică

INDICATORI EUROPENI

Consumul de substanțe chimice periculoase
Indicatorul măsoară volumul consumului agregat de produse chimice pentru UE, exprimat în milioane de tone. Consumul de produse chimice este calculat ca suma volumelor de producție (PRODCOM) și a volumelor nete de importuri ale produselor chimice (COMEXT) conform ecuației: Consum = producție + importuri - exporturi.
Productivitatea resurselor și consumul intern de materii prime
Productivitatea resurselor reprezintă raportul dintre produsul intern brut (PIB) și consumul intern de materii prime (CIM). CIM măsoară cantitatea totală de materii prime utilizate direct de către o economie. CIM este definită ca fiind cantitatea anuală de materii prime extrasă de pe teritoriul țării, plus toate importurile fizice, minus toate exporturile fizice. Termenul „consum”, așa cum este utilizat în CIM, exprimă consumul aparent și nu consumul final. CIM nu include fluxurile din amonte legate de importurile și exporturile de materii prime și produse originare din afara economiei țării.
Media emisiilor de CO2 pe km generate de autoturismele noi
Indicatorul este definit ca media emisiilor de dioxid de carbon (CO2) generate de autoturisme noi, per km, într-un an dat. Emisiile raportate se bazează pe datele de omologare și se pot abate de la emisiile reale de CO2 ale mașinilor noi.
Productivitatea energetică
Indicatorul măsoară cantitatea de producție economică pe unitate de energie brută disponibilă. Energia brută disponibilă reprezintă cantitatea de produse energetice necesare pentru a satisface toată cererea entităților din zona geografică în cauză.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk