Energie curată și la
prețuri accesibile

ODD 7 urmărește asigurarea accesului universal la serviciile energetice moderne, îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea ponderii energiei regenerabile.

Pentru a accelera tranziția către un sistem energetic accesibil, fiabil și durabil, țările trebuie să faciliteze accesul la activitățile de cercetare a energiei curate, să promoveze investițiile în infrastructura și tehnologia energetică.

Cooperarea internațională consolidată este, de asemenea, necesară pentru extinderea infrastructurii și modernizarea tehnologiei pentru serviciile energetice din țările în curs de dezvoltare.

Monitorizarea ODD 7 vizează progresele înregistrate în:

  • reducerea consumului de energie
  • asigurarea aprovizionării durabile cu energie
  • îmbunătățirea accesului la energie la prețuri accesibile.

DOMENII

Consumul de energie
Aprovizionarea cu energie
Accesul la energie la prețuri accesibile

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk