Impactul producției agricole asupra mediului

INDICATORI EUROPENI

Emisiile de amoniac din agricultură
Indicatorul măsoară cantitatea de emisii de amoniac (NH3) rezultată din producția agricolă. Aceasta constă în gestionarea: gunoiului de grajd, a îngrășămintelor pe bază de azot, a gunoiului de grajd produs de animale, aplicate pe sol. În aceeași categorie intră urina și dejecțiile solide depuse pe sol de animalele care pasc.
Indicator de risc armonizat pentru pesticide (HRI1), pe grupe de substanțe active
Indicatorul de risc armonizat (HRI1) estimează tendințele de risc datorat utilizării pesticidelor în UE și statele membre. Utilizarea nesustenabilă a pesticidelor implică riscuri și impact asupra sănătății umane și asupra mediului. Indicatorul se bazează pe statistici privind cantitatea de substanțe active din produsele de protecție a plantelor introduse pe piață în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009. Datele respective sunt clasificate în 4 grupuri și înmulțite cu factorii de ponderare a riscului pentru diferite grupuri de substanțe active, astfel cum sunt clasificate în Directiva (UE) 2019/782 a Comisiei, urmate de agregarea rezultatelor acestor calcule
Nitrați în ape subterane
Indicatorul se referă la concentrațiile de nitrați (NO3) din apele subterane, măsurate în miligrame pe litru (mg NO3/L). Datele sunt preluate din eșantioane provenite din foraje și sunt agregate la valorile medii anuale.
Eroziunea estimată a solului cauzată de apă
Indicatorul estimează cantitatea de sol erodată datorită acțiunii apei, generată de picăturile de apă de ploaie, torenți și șuvoaiele de apă. Acesta oferă informații despre zona afectată de un anumit tip de eroziune.
Indicele comun al păsărilor de câmp
Indicatorul este un index și integrează abundența și diversitatea unei selecții de specii comune de păsări asociate unor habitate specifice. Sunt excluse speciile rare.
Utilizarea unei cantitati mai mari de pesticide periculoase

Indicatorul de utilizare a pesticidelor mai periculoase estimează tendințele utilizării pesticidelor în UE și statele sale membre. Utilizarea nesustenabilă a pesticidelor implică riscuri și impact asupra sănătății umane și asupra mediului. Indicatorul se calculează prin însumarea cantităților de substanțe active (clasificate în Grupa 3 din Directiva 2009/128/CE). Aceste substanțe sunt aprobate pentru înlocuire în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, care sunt introduse pe piață în produse de protecție a plantelor în fiecare an raportat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1185/2009. Indicatorul este prezentat ca indice relativ la rezultatele medii pentru perioada 2015–2017.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk