Orizont 8 - Mediu - Ponderea suprafetei agricole ecologice in suprafata agricola totala pe CEPA 4

Domeniul: Foamete “zero”

Subdomeniul: Prevenirea și combaterea poluării solului

Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de produse agroalimentare proaspete şi autentice, care să respecte factorii naturali şi de mediu. Din primul an de analiză se poate observa o creştere a ponderii până în anul 2013, urmată de o scădere pe parcursul perioadei 2014-2016. În perioada 2016-2018, se înregistrează un trend crescător, anul 2018 având cea mai mare pondere din toată perioada analizată, de 160% faţă de primul an din serie.

Creşterea ponderii suprafeţei cultivate cu culturi ecologice duce la producţia de produse agroalimentare benefice sănătăţii umane. De asemenea, fermele „eco” folosesc mai puţine inputuri: pesticide, fertilizanţilor non-organici activitate care promovează bunele practici agricole pentru prevenirea şi combaterea poluării solului. Importanţa creşterii suprafeţelor cultivate ecologic se reflectă şi în crearea de locuri de muncă, agricultura ecologică folosind mai multă forţă de muncă în comparaţie cu agricultura convenţională.

Subvenţiile pentru agricultura ecologică sunt mai mari decât cele pentru agricultura convenţională şi au un rol important în creşterea numărului de fermieri activi înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică şi creşterea suprafeţei agricole certificate ecologic.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk