Orizont 8 - Mediu - Suprafata terenurilor amenajate cu lucrari de ameliorare si combatere a eroziunii solului, pe categorii de folosinta a terenurilor - test

Domeniul: Foamete “zero”

Subdomeniul: Prevenirea și combaterea poluării solului

Pentru perioada 2008-2019, suprafața agricolă amenajată cu lucrări de ameliorare și combaterea eroziunii solului a fost, în medie, de 2142718 ha, suprafața agricolă amenajată cea mai mare fiind înregistrată în anul 2015 cu 2145656 ha. În perioada 2008-2019, creșterea suprafeței agricole amenajate a fost de 0,36%.

Cea mai semnificativă creștere a suprafeței agricole amenajate cu lucrări de ameliorare și combatere a eroziunii solului se înregistrează pentru categoria „teren arabil", cu 0,36%, urmată de „fânețe naturale", cu 1,1% și de „pășuni naturale", cu o creștere de 0,35%.

Categoriile „vii, pepiniere viticole și hameiști" și „Livezi de pomi, pepiniere, arbuști fructiferi" au înregistrat, în perioada cercetată, o scădere a suprafeței agricole amenajate cu lucrări de ameliorare și combatere a eroziunii solului cu -0,74%, respectiv -0,17%.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Hectare

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk