1. Cresterea substantiala a eficientei folosirii apei in activitatile industriale, comerciale si agricole; extinderea reutilizarii rationale a apelor tratate si reciclate in perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare

INDICATORI NATIONALI

TGD0611 - Tinta 1 - Mediu - VOLUMUL DE APA CAPTATA PE ACTIVITATI ECONOMICE SI PE SURSE DE CAPTARE (DE SUPRAFATA SI SUBTERANA)
Volumul de apa captata reprezinta volumul apei brute captate din orice sursa, fie permanenta, fie temporara, de suprafata sau subterana. Apele de suprafata reprezinta apa aflata in curgere sau care stagneaza pe suprafata unei mase de pamant. Acestea pot fi cursuri de apa naturale, precum rauri, paraie, izvoare, lacuri etc., cat si cursuri de apa artificiale, precum canale de irigatie, canale industriale si de navigare, sisteme de drenaj si rezervoare artificiale. Apele subterane reprezinta straturile sau cursurile de apa aflate sub suprafata solului in zona saturata si in contact direct cu solul sau subsolul, alimentate cu ape provenite din precipitatii, din apele care se scurg la suprafata pamantului (fluvii, rauri, parauri), din lacuri, din condensarea apelor provenite de la mari adancimi sau din ape infiltrate artificial.
TGF0613 - Tinta 1 - Mediu - RESURSELE DE APA ALE ROMANIEI
Resursa naturala de apa de suprafata reprezinta rezervele de apa de suprafata ale unui teritoriu care pot fi folosite pentru diverse scopuri. Aceasta este reprezentata de cantitatea de apa exprimata in unitati de volum acumulata in corpurile de apa intr-un interval de timp dat. Resursele de apa de suprafata ale Romaniei provin din doua categorii de surse, respectiv: - raurile interioare (inclusiv lacurile naturale) - fluviul Dunarea Rezervele de apa subterana reprezinta volumul de apa gravitationala inmagazinata intr-o anumita perioada sau intr-un anumit moment dat intr-un acvifer sau roca magazin. Rezervele sunt conditionate astfel, de structura geologica, adica de geometria acviferului si de porozitatea eficace sau coeficientul de inmagazinare, factor care exprima volumul de apa libera in roca magazin.
TGE0612 - Tinta 1 - Mediu - Volumul de ape uzate evacuate in receptorii naturali si cantitatile de poluanti
Apele uzate reprezinta apele provenite din activitatile casnice, sociale sau economice, care contin substante poluante sau reziduuri care ii altereaza caracteristicile fizice, chimice si bacteriologice initiale. Apele uzate evacuate cuprind totalitatea apelor uzate evacuate in receptorii naturali, cu sau fara epurare prealabila. Poluantii reprezinta substantele care se afla dizolvate si/ sau antrenate in apele utilizate in activitatile casnice, sociale sau economice.Consumul biochimic de oxigen CBO5 reprezinta cantitatea de oxigen care se consuma pentru degradarea oxidativa de catre microorganisme a substantelor organice continute, la temperatura standard (20 grade Celsius) si timpul standard (5 zile). Consumul chimic de oxigen CCO-Cr (metoda cu bicromat de potasiu) reprezinta concentratia masica de oxigen echivalenta cu cantitatea de bicromat de potasiu consumata pentru oxidarea in mediu acid a materiilor organice dizolvate si in suspensie prezente in apele uzate. Materiile in suspensie MTS reprezinta substantele insolubile din apa uzata care se pot separa prin filtrare, centrifugare sau sedimentare (cu dimensiuni de max. 2 mm). Azot total NT reprezinta continutul total de azot din apele uzate. Fosfor total PHT reprezinta continutul total de fosfor din apele uzate.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk