1. Dezvoltarea infrastructurii verzi si folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (in special in luncile Dunarii, afluentilor acesteia si in Delta) prin gestionare integrata a bazinelor hidrografice si zonelor umede

INDICATORI NATIONALI

TQG1516 - Tinta 1 - Mediu - ARII NATURALE PROTEJATE ALE ROMANIEI PE CATEGORII (SUPRAFETE)
Ariile protejate reprezinta zone terestre, acvatice si/sau subterane, cu perimetrul legal stabilit si avand un regim special de ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica sau culturala deosebita si cuprind: - rezervatii ale biosferei - arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor zone de habitat natural si a diversitatii biologice specifice. Acestea cuprind un complex de ecosisteme terestre si/sau acvatice, lacuri si cursuri de apa, zone umede cu comunitati biocenotice floristice si faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea traditionala a teritoriului, ecosisteme modificate sub influenta omului si care pot fi readuse la starea naturala, comunitati umane a caror existenta este bazata pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltarii durabile si armonioase. - parcuri nationale - arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor esantioane reprezentative pentru spatiul biogeografic national, cuprinzand elemente naturale cu valoare deosebita sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de alta natura, oferind posibilitatea vizitarii in scopuri stiintifice, educative, recreative si turistice. - parcuri naturale - arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor ansambluri peisagistice in care interactiunea activitatilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona distincta, cu valoare semnificativa peisagistica si/sau culturala, deseori cu o mare diversitate biologica. - rezervatii stiintifice - arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor habitate naturale terestre si/sau acvatice, cuprinzand elemente reprezentative de interes stiintific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de alta natura. - rezervatii naturale - arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor habitate si specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. - monumente ale naturii - arii naturale protejate al caror scop este protectia si conservarea unor elemente naturale cu valoare si semnificatie ecologica, stiintifica, peisagistica deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale salbatice rare, endemice sau amenintate cu disparitia, arbori seculari, asociatii floristice si faunistice, fenomene geologice - pesteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apa, cascade si alte manifestari si formatiuni geologice, depozite fosilifere, precum si alte elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor. - zone umede de importanta internationala sunt acele arii naturale protejate al caror scop este asigurarea protectiei conservarii siturilor naturale cu diversitate biologica specifica zonelor umede. - arii de protectie speciala avifaunistica sunt acele arii naturale protejate ale caror scopuri sunt conservarea, mentinerea, si acolo unde este cazul, readucerea intr-o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice, desemnate pentru protectia speciilor de pasari migratoare salbatice. - situri de importanta comunitara reprezinta acele arii care, in regiunile biogeografice in care exista, contribuie semnificativ la mentinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar din anexa si care pot contribui astfel semnificativ la coerenta retelei ''NATURA 2000'' si/sau contribuie semnificativ la mentinerea diversitatii biologice in regiunile biogeografice respective. - situri naturale ale patrimoniului natural universal - ariile naturale protejate in cuprinsul carora exista elemente naturale a caror valoare este recunoscuta ca fiind de importanta universala.
TQB1511 - Tinta 1 - Mediu - Suprafata terenurilor pe care s-au executat regenerari pe categorii de regenerari

Regenerare - reprezinta procesul prin care se instaleaza o noua generatie de arbori forestieri si care se poate realiza prin regenerari naturale si regenerari artificiale (impaduriri). 1.Regenerare naturala este procesul de trecere la o noua generatie de arbori, care se realizeaza natural din lastari sau prin germinarea semintelor ajunse in mod natural pe sol. 2.Regenerare artificiala (impadurire) reprezinta ansamblul de lucrari prin care se planteaza sau se insamanteaza o suprafata de teren cu scopul de a se crea noi arborete, atat pe terenuri forestiere exploatate, cat si pe terenuri lipsite de vegetatie forestiera.

TQC1512 - Tinta 1 - Mediu - Suprafata siturilor marine si terestre desemnate in conditiile Natura 2000
Siturile Natura 2000 sunt reprezentate de siturile de importanta comunitara si ariile de protectie speciala avifaunistica, acestea formand Reteaua ecologica europeana Natura 2000 in Romania. Ariile de protectie speciala avifaunistica sunt acele arii naturale protejate ale caror scopuri sunt conservarea, mentinerea, si acolo unde este cazul, readucerea intr-o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice, desemnate pentru protectia speciilor de pasari migratoare salbatice. Siturile de importanta comunitara reprezinta acele arii care, in regiunile biogeografice in care exista, contribuie semnificativ la mentinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar din anexa si care pot contribui astfel semnificativ la coerenta retelei ''NATURA 2000'' si/sau contribuie semnificativ la mentinerea diversitatii biologice in regiunile biogeografice respective.
TQE1514 - Tinta 1 - Mediu - Resursele de apa asigurate potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice

Reprezinta potentialul hidrologic format din apele de suprafata si subterane in regim natural si amenajat, inventariate la inceputul anului, din care se asigura alimentarea diverselor folosinte.

TQF1515 - Tinta 1 - Mediu - Calitatea apelor de suprafata (rauri) pe stari de calitate pentru lungimile de rau monitorizate
Evaluarea calitatii apelor de suprafata consta in monitorizarea parametrilor biologici hidromorfologici, fizico-chimici a poluantilor prioritari sau a altor poluanti evacuati in cantitati importante. Potrivit reglementarilor se disting 5 stari de calitate: - starea de calitate I - stare foarte buna - nu exista alterari (sau sunt foarte mici) ale valorilor elementelor fizico-chimice si hidromorfologice de calitate pentru tipul de corpuri de apa de suprafata fata de acele asociate in mod normal cu acel tip in conditii nemodificate; - starea de calitate II - stare buna - valorile elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp de apa de suprafata prezinta nivele scazute de schimbare datorita activitatilor umane, dar deviaza usor fata de acele valori normale asociate cu tipul de corpuri de apa de suprafata in conditii nemodificate; - starea de calitate III - stare moderata - valorile elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp de apa de suprafata deviaza moderat fata de acelea care sunt in mod normal asociate cu tipul de corp de apa de suprafata in conditii nemodificate. Valorile prezinta semne moderate de perturbare ca urmare a activitatilor umane si sunt esential perturbate fata de valorile din conditiile de stare buna; - starea de calitate IV - slaba - prezinta dovezi de alterari majore ale valorilor elementelor biologice de calitate pentru tipul de corpuri de ape de suprafata si in care comunitatile biologice importante deviaza semnificativ de la valorile normale asociate cu tipul de corpuri de apa de suprafata in conditii nemodificate; - starea de calitate V - proasta - prezinta dovezi de alterari majore ale valorilor elementelor biologice de calitate pentru tipul de corpuri de ape de suprafata si in care sunt absente parti mari din comunitatile biologice importante, care sunt in mod normal asociate cu tipul de corp de apa de suprafata in conditii nemodificate.
TQH1511 - Tinta 1 - Mediu - Ponderea valorii productiei de bunuri si servicii de mediu pentru protectia biodiversitatii si a peisajului in totalul productiei de bunuri si servicii de mediu
Protectia biodiversitatii si a peisajului se refera la masuri si activitati care vizeaza protejarea si reabilitarea speciilor de fauna si flora, ecosistemelor si habitatelor, precum si protectia si reabilitarea peisajelor naturale si semi-naturale. De asemenea, mentinerea sau stabilirea anumitor tipuri de peisaj, biotopuri, zone ecologice si probleme conexe (garduri, linii de copaci pentru a restabili 'coridoarele naturale') au o legatura clara cu conservarea biodiversitatii. Valoarea productiei de bunuri si servicii de mediu se refera la bunuri si servicii de mediu disponibile pentru a fi utilizate in afara unitatii producatoare sau pentru propriul consum final si bunuri de mediu care raman in stoc la sfarsitul perioadei in care sunt produse. In valoarea productiei de bunuri si servicii de mediu este inclusa valoarea productiei auxiliare.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk