1. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile si puternice, inclusiv infrastructura regionala si transfrontaliera, pentru a sprijini dezvoltarea economica si bunastarea oamenilor, cu accent pe accesul larg si echitabil

INDICATORI NATIONALI

TJU0913 - Tinta 1 - Economic - PONDERE DRUMURI MODERNIZATE IN TOTAL RETEA DRUMURI
Lungimea drumurilor publice reprezinta totalitatea drumurilor deschise circulatiei publice de pe intreg teritoriul tarii; se grupeaza din punct de vedere administrativ in retea de drumuri nationale, judetene si comunale, incluzand fiecare, categoriile de drumuri respective. Se inregistreaza la o anumita data (de obicei la sfarsitul anului) si sunt grupate astfel: - drumuri modernizate; - drumuri cu imbracaminti usoare rutiere; - drumuri pietruite; - drumuri de pamant.
TJS0911 - Tinta 1 - Mediu - Raportul dintre lungimea drumurilor forestiere si suprafata fondului forestier
Drumurile forestiere sunt cai de transport B26 de utilitate privata, utilizate pentru: gospodarirea padurilor, desfasurarea activitatilor de vanatoare si pescuit sportiv, interventii in caz de avarii, calamitati sau dezastre, fiind inchise circulatiei publice, cu exceptia activitatilor sportive, de recreere si turism care se pot practica numai cu acordul proprietarului, iar in cazul padurilor proprietate publica a statului, cu acordul administratorului acestora. Fondul forestier national - totalitatea padurilor, a terenurilor destinate impaduririi, a celor care servesc nevoilor de cultura, productie sau administratie silvica, a iazurilor, a albiilor paraielor, a altor terenuri cu destinatie forestiera, inclusiv cele neproductive, cuprinse in amenajamente silvice, inclusiv cu modificarile de suprafata, conform operatiunilor de intrari-iesiri efectuate in conditiile legii, indiferent de forma de proprietate.
TJT0912 - Tinta 1 - Mediu - Numarul de pasageri si marfuri (tone), pe moduri de transport
Indicatorul se refera la numarul pasagerilor care, in perioada de referinta, au efectuat calatorii utilizand mijloace de transport specifice fiecarui mod de transport, in transport interurban si international si la cantitatea de marfuri deplasate in perioada de referinta, cu mijloacele de transport specifice fiecarui mod de transport.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk