1. Trecerea etapizata la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rationala si responsabila a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs

INDICATORI NATIONALI

TNE1215 - Tinta 1 - Mediu - PRODUCTIVITATEA RESURSELOR MATERIALE
Exporturile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, ies de pe teritoriul economic al tarii cu destinatia restul lumii. Importurile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, intra pe teritoriul economic al tarii provenind din restul lumii. Soldul balantei comerciale FOB/CIF se calculeaza pe baza valorii exportului FOB si a importului CIF, ca diferenta intre acestea. Soldul negativ al balantei comerciale se numeste deficit, iar cel pozitiv se numeste excedent. Pretul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezinta pretul la frontiera tarii exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport pana la punctul de imbarcare, precum si toate taxele pe care bunul trebuie sa le suporte pentru a fi incarcat la bord. Pretul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezinta pretul la frontiera tarii importatoare, care cuprinde atat elementele componente ale pretului FOB, cat si costul asigurarii si transportului international.
TMW1211 - Tinta 1 - Mediu - Consumul intern de materiale, din care biomasa
Consumul intern de materiale (DMC - Domestic Material Consumption) cuprinde cantitatea totala de materiale utilizate direct in economie (extractia interna utilizata plus importurile, din care se exclud materialele care sunt exportate).
TNA1211 - Tinta 1 - Mediu - Cantitatea de deseuri generata
Deseurile sunt definite drept "orice substanta sau obiect pe care detinatorul le arunca sau are intentia sau obligatia sa le arunce", poate constitui o risipa enorma de resurse, atat in ceea ce priveste materialele, cat si energia.
TNB1212 - Tinta 1 - Mediu - Ponderea energiei regenerabile in consumul final brut de energie pe sectoare
Indicatorul masoara ponderea consumului de energie regenerabila in consumul final brut de energie, conform Directivei 2009/28/CE privind energia din surse regenerabile. Consum final brut de energie inseamna produse energetice furnizate in scopuri energetice industriei, transporturilor, sectorului casnic, serviciilor, inclusiv serviciilor publice, agriculturii, silviculturii si pescuitului, inclusiv consumul de energie electrica si termica din sectorul de producere a energiei electrice si termice, precum si pierderile de energie electrica si termica din distributie si transport.
TNC1213 - Tinta 1 - Mediu - Ponderea namolului valorificat in total namol rezultat in procesul de epurare al apelor uzate
Namolul rezultat in urma procesului de epurare a apelor uzate reprezinta cantitatea de substante solide separate prin diferite procedee din apele uzate, insotite de o cantitate mare de apa (umiditate). Prelucrarea namolului se realizeaza prin diverse procedee in vederea diminuarii cantitatii de apa pe care o contine, pentru a recupera substante utile sau pentru a-l conditiona in vederea utilizarii sale ca fertilizant in agricultura sau in alte scopuri. Indicatorul reprezinta ponderea namolului valorificat in total namol rezultat din epurarea apelor uzate in agricultura, compostat, depus pe platforme amenajate, incinerat, tratat prin alte procedee.
TND1214 - Tinta 1 - Mediu - Valoarea exportului si importului de bunuri, in functie de intensitatea tehnologica
Exporturile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, ies de pe teritoriul economic al tarii cu destinatia restul lumii. Importurile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, intra pe teritoriul economic al tarii provenind din restul lumii. Soldul balantei comerciale FOB/CIF se calculeaza pe baza valorii exportului FOB si a importului CIF, ca diferenta intre acestea. Soldul negativ al balantei comerciale se numeste deficit, iar cel pozitiv se numeste excedent. Pretul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezinta pretul la frontiera tarii exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport pana la punctul de imbarcare, precum si toate taxele pe care bunul trebuie sa le suporte pentru a fi incarcat la bord. Pretul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezinta pretul la frontiera tarii importatoare, care cuprinde atat elementele componente ale pretului FOB, cat si costul asigurarii si transportului international.
TNF1216 - Tinta 1 - Mediu - Dependenta materiala
Dependenta materiala, definita ca raport intre Extractia Interna (DE) si Consumul Intern de Materiale (DMC), masoara dependenta economiei de resursele naturale interne.
TNG1217 - Tinta 1 - Mediu - Intensitatea materiala
Intensitatea materiala, definita ca raport intre Consumul Intern de Materiale (DMC) si Produsul Intern Brut (PIB), reflecta dematerializarea economiei si impactul asupra mediului, din punct de vedere al utilizarii resurselor naturale.
TNH1218 - Tinta 1 - Mediu - Exportul si importul de materii prime (tone)
Exportul si importul de materii prime reprezinta bunurile materiale care se schimba intre alte tari si Romania in vederea consumului sau pentru prelucrarea in interiorul tarii.
TNI1211 - Tinta 1 - Mediu - Numarul de angajati in sectorul de bunuri si servicii de mediu
Ocuparea fortei de munca in activitatile de piata EGSS consta in toate persoanele implicate in activitati de productie EGSS care se incadreaza in limita de productie a conturilor nationale. Persoanele angajate sunt salariati sau lucratori independenti, in conformitate cu definitiile si categoriile enumerate in ESA 2010.
TNJ1212 - Tinta 1 - Economic - Ponderea VAB in tehnologii de mediu in PIB
VAB in tehnologii de mediu reprezinta contributia activitatilor de productie a tehnologiilor de mediu la produsul intern brut. Este diferenta dintre valoarea productiei si consumul intermediar. Tehnologiile de mediu, sunt (conform SEEA) procese tehnice, instalatii si echipamente (bunuri), si metode sau cunostinte (servicii), a caror natura tehnica sau scop este protectia mediului (previn sau combat poluarea (tehnologii curate)) sau managementul resurselor.
TNM1223 - Tinta 1 - Social - Cheltuielile totale de consum medii pe o gospodarie
Cheltuielile totale de consum reprezinta ansamblul cheltuielilor banesti efectuate pentru necesitatile de consum curent (cumpararea produselor alimentare consumate, cumpararea marfurilor nealimentare si plata serviciilor) precum si contravaloarea consumului uman de produse alimentare si nealimentare din resursele proprii ale gospodariei.
TNO1211 - Tinta 1 - Mediu - Productivitatea energetica
Indicatorul reprezinta raportul dintre produsului intern brut (PIB) si energia bruta disponibila pentru un an calendaristic dat.
TNW1251 - Tinta 1 - Mediu - Cantitatea si valoarea exportului si importului de deseuri
Exporturile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, ies de pe teritoriul economic al tarii cu destinatia restul lumii. Importurile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, intra pe teritoriul economic al tarii provenind din restul lumii. Soldul balantei comerciale FOB/CIF se calculeaza pe baza valorii exportului FOB si a importului CIF, ca diferenta intre acestea. Soldul negativ al balantei comerciale se numeste deficit, iar cel pozitiv se numeste excedent. Pretul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezinta pretul la frontiera tarii exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport pana la punctul de imbarcare, precum si toate taxele pe care bunul trebuie sa le suporte pentru a fi incarcat la bord. Pretul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezinta pretul la frontiera tarii importatoare, care cuprinde atat elementele componente ale pretului FOB, cat si costul asigurarii si transportului international.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk