2. Aproprierea Romaniei de nivelul mediei UE, corespunzator anului 2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile

INDICATORI NATIONALI

TBC0231 - Tinta 2 - Social - Rata mortalitatii infantile
Rata mortalitatii infantile - reprezinta numarul de decese in varsta sub 1 an dintr-un an raportat la numarul de nascuti-vii din acelasi an si se exprima in numarul de decese in varsta sub 1 an la 1000 nascuti-vii din acelasi an.
TGO0633 - Tinta 2 - Social - Rata de obezitate
Rata de obezitate a fost calculata prin raportarea persoanelor pentru care s-a calculat un Indice al Masei Corporale mai mare sau egal cu 30 Kg/m2 la populatia rezidenta de 18 si peste si inmultit cu 100, iar indicatorul este exprimat in procente.
TGV0651 - Tinta 2 - Social - Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE-definitie noua)
Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE - definitie noua) este un indicator compozit adoptat la nivelul Uniunii Europene, de promovare a incluziunii sociale si reducere a saraciei, care a fost revizuit in 2021 pentru atingerea Obiectivului Europa 2030 privind saracia si excluderea sociala si reprezinta ponderea in total populatie a persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala. Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE sunt cele aflate in cel putin una din urmatoarele situatii: - au venituri disponibile inferioare pragului de saracie; - sunt in stare de deprivare materiala si sociala severa; - traiesc intr-o gospodarie cu intensitate foarte redusa a muncii (pentru persoanele in varsta de 0-64 ani) Deprivarea materiala si sociala severa se refera la persoanele si gospodariile care, din cauza lipsei resurselor financiare, nu-si pot permite 7 din cele 13 componente eseniale pentru un trai decent (sase la nivel individual si sapte la nivel de gospodarie), cum ar fi: - capacitatea de a face fata cheltuielilor neprevazute; - capacitatea de a putea plati o saptamana de vacanta pe an; - capacitatea de a achita la timp, fara restane, a chiriei, ipotecii sau a unor facturi la utilitati; - consumul de carne, peste sau echivalentul vegetarian cel putin o data la doua zile; - incalzirea corespunzatoare a locuintei; - accesul la un autoturism pentru uz personal; - inlocuirea mobilei uzate; - accesul la internet acasa in scop personal; - inlocuirea hainelor vechi/ uzate cu altele noi; - detinerea a doua perechi de incaltaminte (inclusiv o pereche pentru orice vreme); - cheltuirea unei sume oarecare de bani in fiecare saptamana pentru propria stare de bine; - participarea in mod regulat la activitati de petrecere a timpului liber; - intalnirea cu prietenii/ familia acasa sau in alta parte, cel putin o data pe luna, pentru a bea sau manca impreuna. Persoanele care traiesc intr-o gospodarie cu intensitate foarte redusa a muncii se refera la persoanele (in varsta de pana la 64 de ani) din gospodariile in care adultii in varsta de munca (18-64 ani) au avut o activitate echivalenta cu mai putin de 20% din potentialul lor de munca in ultimul an. Se exclud urmatoarele categorii: - studenti de 18-24 ani; - pensionari declarati sau care primesc oricare alta pensie cu exceptia celor cu pensie de urmas - persoane inactive din categoria de varsta de 60-64 ani
TGX0653 - Tinta 2 - Social - Rata de parasire timpurie a sistemului educational de catre tineri (18-24 de ani)
Raportul procentual dintre populatia de 18-24 ani cu nivel de educatie elementar (scazut), care nu urmeaza nici o forma de instruire (formala sau non-formala) in ultimele patru saptamani precedente interviului, in total populatie de 18-24 ani. Se considera cu nivel scazut de educatie persoanele absolvente de cel mult gimnaziu, scoala primara sau fara scoala absolvita. ODD10 Reducerea inegalitatilor in interiorul tarilor si intre tari: masoara partial implementarea tintei 10.2 privind aproprierea Romaniei de nivelul mediei UE, corespunzator anului 2030. Acest indicator arata proportia persoanelor tinere cu nivel scazut de educatie, practic persoanele cu risc ridicat de saracie, de excluziune si marginalizare social, si eficienta sistemului de educatie. Indicatorul face parte din setul de indicatori SDG ai UE. Tinta UE este sa fie mai putin de 9% pana in anul 2030.
TIT0825 - Tinta 2 - Social - Rata de participare la educatia timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 ani si varsta oficiala de inscriere in invatamantul obligatoriu
Indicatorul masoara ponderea copiilor cu varsta cuprinsa intre trei ani si varsta de incepere a invatamantului primar obligatoriu care au participat la educatia timpurie. ODD 10 Reducerea inegalitatilor in interiorul tarilor si intre tari: masoara partial implementarea tintei 10.2 privind aproprierea Romaniei de nivelul mediei UE, corespunzator anului 2030. Tinta UE privind participarea la educatia timpurie sa fie cel putin 96% pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si varsta de incepere a invatamantului primar obligatoriu pana in anul 2030.
TIW0828 - Tinta 2 - Mediu - Consumul intern de materiale (DMC)

Consumul intern de materiale (DMC - Domestic Material Consumption) cuprinde cantitatea totala de materiale utilizate direct in economie (extractia interna utilizata plus importurile, din care se exclud materialele care sunt exportate).

TIY8210 - Tinta 2 - Mediu - Emisiile de gaze cu efect de sera
Indicatorul masoara emisiile nationale totale, inclusiv din aviatia internationala, ale asa-numitului "cos Kyoto" de gaze cu efect de sera, inclusiv dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O) si asa-numitele gaze F (hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, trifluorura de azot (NF3) si hexafluorura de sulf (SF6)) din toate sectoarele din inventarele de emisii de GES (inclusiv aviatia internationala si CO2 indirect).
TIZ8211 - Tinta 2 - Mediu - Valoarea adaugata bruta pentru productia de bunuri si servicii de mediu
Sectorul bunurilor si serviciilor de mediu (EGSS) este definit ca acea parte a economiei unei tari care este angajata in producerea de bunuri si servicii care sunt utilizate in activitati de protectie a mediului si de gestionare a resurselor, fie pe plan intern, fie in strainatate. Valoarea adaugata bruta in EGSS reprezinta contributia sectorului bunurilor si serviciilor de mediu la PIB si este definita ca diferenta dintre valoarea productiei sectorului si consumul intermediar.
TLJ1031 - Tinta 2 - Mediu - Rata de reciclare a deseurilor municipale
Rata de reciclare a deseurilor municipale reprezinta raportul dintre cantitatea de deseuri municipale reciclate si cantitatea de deseuri municipale generate. Deseurile municipale includ urmatoarele categorii de deseuri: hartie, carton, plastic, sticla, metal, textile, deseuri alimentare, deseuri din parcuri si gradini. Se exclud deseurile din constructii si demolari. Deseurile municipale constau in cea mai mare parte din deseuri generate de gospodarii, dar pot include, de asemenea, deseuri similare generate de intreprinderile mici si de institutiile publice si colectate de municipalitate. Indicatorul este utilizat pentru a masura progresul inregistrat in ceea ce priveste apropierea Romaniei de nivelul mediei UE, pentru deseuri municipale reciclate.
TLK1032 - Tinta 2 - Mediu - Suprafata padurii ca procent in suprafata totala a tarii
Suprafata padurilor - reprezinta totalitatea suprafetelor de teren acoperite cu vegetatie forestiera, constand din arbori si arbusti, reprodusi natural sau artificial, care isi creeaza un mediu specific de dezvoltarea biologica si care constituie componenta direct productiva a fondului forestier, avand o suprafata individuala de cel putin 0,25 ha; arborii trebuie sa atinga o inaltime minima de 5 m la maturitate in conditii normale de vegetatie. Suprafata tarii - este formata din teren arabil, pasuni si fanete naturale, vii si livezi, paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera, constructii, drumuri si cai ferate, ape si balti, alte suprafete.
TLL1033 - Tinta 2 - Economic - Dependenta de importul de energie
Indicatorul arata ponderea necesarului total de energie al unei tari acoperit de importurile din alte tari. Pentru statisticile de energie, definitiile, conceptele si metodologia sunt armonizate la nivel international. Metodologia este descrisa in Manualul de Statistica Energetica. Relatiile dintre produse si fluxurile bilanturilor energetice ale Eurostat, in general, respecta recomandarile Internationale pentru Statistica Energetica.
TNN1224 - Tinta 2 - Economic - PIB real pe cap de locuitor
Este o masura a activitatii economice si este utilizat in mod obisnuit ca indicator al evolutiei nivelului de trai material al unei tari. Cu toate acestea, nu este o masura completa a bunastarii economice. De exemplu, PIB-ul nu include cea mai mare parte a muncii casnice neremunerate. De asemenea, PIB-ul nu ia in considerare nici efectele negative ale activitatii economice, cum ar fi degradarea mediului.
TOA1261 - Tinta 2 - Economic - Venitul disponibil brut ajustat al gospodariilor pe cap de locuitor
Indicatorul reflecta puterea de cumparare a gospodariilor si capacitatea acestora de a investi in bunuri si servicii sau de a economisi pentru viitor, prin luarea in considerare a impozitelor si contributiilor sociale, precum si a prestatiilor sociale monetare in natura.
TOJ1311 - Tinta 2 - Economic - Asistenta oficiala pentru dezvoltare ca procent din venitul national brut
Asistenta oficiala pentru dezvoltare (AOD) consta in granturi sau imprumuturi acordate de sectorul oficial cu scopul de a promova dezvoltarea economica si bunastarea in tarile beneficiare.
TOK1312 - Tinta 2 - Economic - Datoria publica a Romaniei
Datoria guvernamentala conform metodologiei UE reprezinta stocul datoriei totale brute consolidate a administratiei publice la finele perioadei, exprimat la valoarea nominala a urmatoarelor categorii de pasive guvernamentale (definite in SEC 2010): numerar si depozite, titluri de valoare, altele decat actiuni, exclusiv produse financiare derivate, precum si imprumuturi si include: - integral datoria guvernamentala, cu exceptia imprumuturilor din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. - imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate autoritatilor administratiei publice locale, - Imprumuturile garantate care conform actului normativ de aprobare se platesc din bugetul de stat sau din surse proprii si in completare din bugetul de stat, precum si imprumuturile garantate pentru care in mod succesiv (3 ori) Ministerul Finantelor, in calitate de garant a platit in contul beneficiarilor. - imprumuturile contractate in nume propriu de operatorii economici, care conform metodologiei UE se includ in sectorul administratiei publice corespunzator regulei de 50 %. Indicatorul este calculat ca raport dintre datoria publica bruta totala la valoarea nominala restanta la sfarsitul anului si PIB la preturile curente de piata.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk