2. Eliminarea tuturor formelor de violenta impotriva femeilor si fetelor, in sferele publice si private, inclusiv a traficului, exploatarii sexuale si a altor tipuri de exploatare

INDICATORI NATIONALI

TFS0521 - Tinta 2 - Social - NUMARUL ANUAL AL FEMEILOR VICTIME ALE UNEI FORME DE VIOLENTA DOMESTICA, IN VARSTA DE 18 ANI SI PESTE, ASTFEL CUM ESTE INREGISTRAT DE CATRE SERVICIILE ADMINISTRATIVE, PE MACROREGIUNI SI REGIUNI DE DEZVOLTARE
Numarul anual al femeilor victime ale unei forme de violenta, in varsta de 18 ani si peste, a fost calculat prin insumarea tuturor persoanelor de sex feminin, cu varsta implinita de cel putin 18 ani, care au suferit orice forma de violenta domestica (fizica, psihologica, sexuala, deprivare/neglijare, economica, sociala), aflate in evidenta Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), primind servicii de asistenta sociala.
TFQ0529 - Tinta 2 - Social - Numarul victimelor violentei domestice dupa tipul serviciilor sociale acordate victimelor astfel cum este inregistrat de catre serviciile administrative
Numarul victimelor violentei domestice in functie de tipul serviciilor sociale acordate victimelor a fost calculat prin insumarea unica a tuturor persoanelor care au suferit orice forma de violenta domestica si au beneficiat de servicii sociale (consiliere primara, consiliere sociala, consiliere psihologica, consiliere juridica, mediere, reprezentare in instanta, asistenta sociala, asistenta medicala si ingrijire, decontare certificat medico-legal, gazduire, alte forme de protectie sociala) aflate in evidenta Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) si a fost repartizat dupa tipul serviciilor sociale acordate victimelor.
TFT0522 - Tinta 2 - Social - Numarul victimelor infractiunilor de violenta domestica la 100000 locuitori, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete
Numarul victimelor infractiunilor de violenta domestica sesizate politiei ce revin la 100.000 locuitori a fost calculat prin raportarea numarului victimelor infractiunilor de violenta domestica sesizate politiei la populatia rezidenta la 1 iulie a fiecarui an de referinta si inmultit cu 100.000 si se exprima in numar de victime/100.000 locuitori.
TFU0523 - Tinta 2 - Social - Numarul victimelor supuse traficului de persoane, la 100000 locuitori, pe sexe, grupe de varsta si dupa scopul traficarii
Numarul de victime ale traficului de persoane la 100.000 locuitori reprezinta totalul victimelor traficului de persoane care au fost identificate de institutiile abilitate cu prevenirea si combaterea traficului de persoane raportat la populatia rezidenta la 1 iulie a anului de referinta si inmultit cu 100.000 si se exprima in persoane traficate/100.000 locuitori.
TFV0524 - Tinta 2 - Social - Numarul victimelor cu varsta sub 18 ani supuse traficului de persoane
Numarul victimelor cu varsta sub 18 ani supuse traficului de persoane reprezinta totalul minorilor identificati de institutiile abilitate cu prevenirea si combaterea traficului de persoane, ca victime ale traficului de persoane, in scop de exploatare, indiferent daca minorul si-a dat sau nu consimtamantul.
TFW0525 - Tinta 2 - Social - Numarul victimelor cu varsta sub 18 ani supuse traficului de persoane la 100000 de locuitori, dupa scopul traficarii
Numarul de victime cu varsta sub 18 ani supuse traficului de persoane la 100.000 locuitori reprezinta totalul minorilor identificati de institutiile abilitate cu prevenirea si combaterea traficului de persoane, ca victime ale traficului de persoane, in scop de exploatare raportat la populatia rezidenta cu varsta sub 18 ani la 1 iulie a anului de referinta si inmultit cu 100.000 si se exprima in persoane traficate/100.000 locuitori.
TGA0526 - Tinta 2 - Social - Numarul victimelor violentei domestice pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si medii de rezidenta, astfel cum este inregistrat de catre serviciile administrative
Numarul victimelor violentei domestice a fost calculat prin insumarea tuturor persoanelor care au suferit orice forma de violenta domestica (fizica, psihologica, sexuala, deprivare/neglijare, economica, sociala), aflate in evidenta Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), primind servicii de asistenta sociala. Repartizarea acestora pe medii de rezidenta, regiuni de dezvoltare si macroregiuni s-a realizat dupa domiciliul victimei.
TGB0527 - Tinta 2 - Social - Numarul victimelor violentei domestice in functie de categoria de varsta (minori si adulti), pe sexe, astfel cum este inregistrat de catre serviciile administrative
Numarul victimelor violentei domestice in functie de categoria de varsta (adulte si minore) pe sexe a fost calculat prin insumarea tuturor persoanelor care au suferit orice forma de violenta domestica (fizica, psihologica, sexuala, deprivare/ neglijare, economica, sociala), aflate in evidenta Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), primind servicii de asistenta sociala. In categoria de varsta la adulti s-au inclus persoanele in varsta de 18 ani si peste, iar la categoria minori s-au inclus copii cu varsta sub 18 ani.
TGC0528 - Tinta 2 - Social - Victimele violentei domestice, dupa tipul de violenta, astfel cum este inregistrat de catre serviciile administrative
Numarul victimelor violentei domestice in functie de tipul de violenta a fost calculat prin insumarea tuturor persoanelor care au suferit orice forma de violenta domestica (fizica, psihologica, sexuala, deprivare/neglijare, economica, sociala), aflate in evidenta Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) si a fost repartizat dupa forma de violenta predominanta.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk