3. Asigurarea conservarii ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversitatii acestora, in scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esentiale pentru dezvoltare durabila

INDICATORI NATIONALI

TQO1531 - Tinta 3 - Mediu - Suprafata padurii ca procent in suprafata totala a tarii
Suprafata padurilor - reprezinta totalitatea suprafetelor de teren acoperite cu vegetatie forestiera, constand din arbori si arbusti, reprodusi natural sau artificial, care isi creeaza un mediu specific de dezvoltarea biologica si care constituie componenta direct productiva a fondului forestier, avand o suprafata individuala de cel putin 0,25 ha; arborii trebuie sa atinga o inaltime minima de 5 m la maturitate in conditii normale de vegetatie. Suprafata tarii - este formata din teren arabil, pasuni si fanete naturale, vii si livezi, paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera, constructii, drumuri si cai ferate, ape si balti, alte suprafete.
TQP1532 - Tinta 3 - Mediu - Ponderea valorii productiei de bunuri si servicii de mediu pentru protectia biodiversitatii si a peisajului in totalul productiei de bunuri si servicii de mediu
Protectia biodiversitatii si a peisajului se refera la masuri si activitati care vizeaza protejarea si reabilitarea speciilor de fauna si flora, ecosistemelor si habitatelor, precum si protectia si reabilitarea peisajelor naturale si semi-naturale. De asemenea, mentinerea sau stabilirea anumitor tipuri de peisaj, biotopuri, zone ecologice si probleme conexe (garduri, linii de copaci pentru a restabili 'coridoarele naturale') au o legatura clara cu conservarea biodiversitatii. Valoarea productiei de bunuri si servicii de mediu se refera la bunuri si servicii de mediu disponibile pentru a fi utilizate in afara unitatii producatoare sau pentru propriul consum final si bunuri de mediu care raman in stoc la sfarsitul perioadei in care sunt produse. In valoarea productiei de bunuri si servicii de mediu este inclusa valoarea productiei auxiliare.
TQQ1533 - Tinta 3 - Mediu - Suprafata padurilor virgine si cvasivirgine
Suprafata exprimata in hectare (ha) de paduri virgine si cvasivirgine - acele paduri care s-au format si dezvoltat exclusiv sub actiunea factorilor naturali si in care procesele ecosistemice in dinamica lor se produc fara nicio influenta antropica directa sau indirecta si padurile virgine din trecut, care, intre timp, au suferit modificari antropice observabile, nesemnificative asupra structurii, statiunii si proceselor ecosistemice.
TQR1534 - Tinta 3 - Mediu - Suprafata siturilor marine si terestre desemnate in conditiile Natura 2000
Siturile Natura 2000 sunt reprezentate de siturile de importanta comunitara si ariile de protectie speciala avifaunistica, acestea formand Reteaua ecologica europeana Natura 2000 in Romania. Ariile de protectie speciala avifaunistica sunt acele arii naturale protejate ale caror scopuri sunt conservarea, mentinerea, si acolo unde este cazul, readucerea intr-o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice, desemnate pentru protectia speciilor de pasari migratoare salbatice. Siturile de importanta comunitara reprezinta acele arii care, in regiunile biogeografice in care exista, contribuie semnificativ la mentinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar din anexa si care pot contribui astfel semnificativ la coerenta retelei ''NATURA 2000'' si/sau contribuie semnificativ la mentinerea diversitatii biologice in regiunile biogeografice respective.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk