3. Decuplarea cresterii economice de procesul de epuizare a resurselor si de degradare a mediului prin sporirea considerabila a eficientei energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) si folosirea extinsa a schemei EU ETS in cond

INDICATORI NATIONALI

THR0732 - Tinta 3 - Mediu - INTENSITATEA MATERIALA
Intensitatea materiala, definita ca raport intre Consumul Intern de Materiale (DMC) si Produsul Intern Brut (PIB), reflecta dematerializarea economiei si impactul asupra mediului, din punct de vedere al utilizarii resurselor naturale.
THQ0731 - Tinta 3 - Mediu - RMC pe tipuri de materiale (regenerabile si neregenerabile)
Consumul intern de materii prime (RMC) cuprinde cantitatea de materiale (extractia interna si importurile) necesara pentru producerea produselor finale utilizate de gospodarii, administratie publica sau institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor sau utilizate pentru formarea bruta de capital. Indicatorul RMC este cunoscut si sub denumirea de ''amprenta materiala''.
THS0733 - Tinta 3 - Mediu - Productivitatea resurselor materiale
Productivitatea resurselor naturale, definita ca raport intre Produsul Intern Brut (PIB) la preturile curente si Consumul Intern de Materiale (DMC), masoara cantitatea totala de materii prime utilizate direct de catre o economie.
THT0734 - Tinta 3 - Mediu - DMC pe tipuri de materiale (regenerabile si neregenerabile)
Consumul intern de materiale (DMC - Domestic Material Consumption) cuprinde cantitatea totala de materiale utilizate direct in economie (extractia interna utilizata plus importurile, din care se exclud materialele care sunt exportate).

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk