3. Dezvoltarea responsabila si sustenabila a activitatilor de pescuit la speciile salbatice si de acvacultura cu respectarea cotelor si metodelor stabilite prin lege si mentinerea, in limite rezonabile, a viabilitatii indeletnicirilor traditionale in

INDICATORI NATIONALI

TPS1433 - Tinta 3 - Mediu - CANTITATEA STOCURILOR DE PESTE DIN PUNCT DE VEDERE BIOLOGIC
Cantitatea de resurse vii marine disponibila la un moment dat
TPQ1431 - Tinta 3 - Mediu - Numar de controale efectuate, din care numar de contraventii constatate
Numar de controale efectuate de personalul cu drept de inspectie si control din cadrul A.N.P.A. (controale efectuate asupra pescarilor comerciali, recreativi/sportivi, unitatiilor de acvacultura, procesare, asociatiilor de pescari.
TPR1432 - Tinta 3 - Economic - Valoarea exportului si importului de pesti si crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice, detaliat pe zone intra-UE si extra-UE
Exporturile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, ies de pe teritoriul economic al tarii cu destinatia restul lumii. Importurile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, intra pe teritoriul economic al tarii provenind din restul lumii. Soldul balantei comerciale FOB/CIF se calculeaza pe baza valorii exportului FOB si a importului CIF, ca diferenta intre acestea. Soldul negativ al balantei comerciale se numeste deficit, iar cel pozitiv se numeste excedent. Pretul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezinta pretul la frontiera tarii exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport pana la punctul de imbarcare, precum si toate taxele pe care bunul trebuie sa le suporte pentru a fi incarcat la bord. Pretul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezinta pretul la frontiera tarii importatoare, care cuprinde atat elementele componente ale pretului FOB, cat si costul asigurarii si transportului international.
TPT1434 - Tinta 3 - Mediu - Suprafata siturilor marine desemnate in conditii Natura 2000 si zone umede de importanta internationala
Siturile Natura 2000 sunt reprezentate de siturile de importanta comunitara si ariile de protectie speciala avifaunistica, acestea formand Reteaua ecologica europeana Natura 2000 in Romania. Ariile de protectie speciala avifaunistica sunt acele arii naturale protejate ale caror scopuri sunt conservarea, mentinerea, si acolo unde este cazul, readucerea intr-o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice, desemnate pentru protectia speciilor de pasari migratoare salbatice. Siturile de importanta comunitara reprezinta acele arii care, in regiunile biogeografice in care exista, contribuie semnificativ la mentinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar din anexa si care pot contribui astfel semnificativ la coerenta retelei ''NATURA 2000'' si/sau contribuie semnificativ la mentinerea diversitatii biologice in regiunile biogeografice respective. Zonele umede de importanta internationala sunt acele arii naturale protejate al caror scop este asigurarea protectiei conservarii siturilor naturale cu diversitate biologica specifica zonelor umede.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk