4. Atragerea celorlalte state riverane Marii Negre in actul de management durabil al resurselor acvatice vii

INDICATORI NATIONALI

TPV1441 - Tinta 4 - Mediu - Volumul de ape uzate si cantitatile de poluanti evacuate in Marea Neagra, pe tari riverane
Apele uzate reprezinta apele provenite din activitatile casnice, sociale sau economice, care contin substante poluante sau reziduuri care ii altereaza caracteristicile fizice, chimice si bacteriologice initiale. Apele uzate evacuate cuprind totalitatea apelor uzate evacuate in receptorii naturali, cu sau fara epurare prealabila. Poluantii reprezinta substantele care se afla dizolvate si/sau antrenate in apele utilizate in activitatile casnice, sociale sau economice.Consumul biochimic de oxigen CBO5 reprezinta cantitatea de oxigen care se consuma pentru degradarea oxidativa de catre microorganisme a substantelor organice continute, la temperatura standard (20oC) si timpul standard (5 zile). Consumul chimic de oxigen CCO-Cr (metoda cu bicromat de potasiu) reprezinta concentratia masica de oxigen echivalenta cu cantitatea de bicromat de potasiu consumata pentru oxidarea in mediu acid a materiilor organice dizolvate si in suspensie prezente in apele uzate. Materiile in suspensie MTS reprezinta substantele insolubile din apa uzata care se pot separa prin filtrare, centrifugare sau sedimentare (cu dimensiuni de max. 2 mm). Azot total NT reprezinta continutul total de azot din apele uzate. Fosfor total PHT reprezinta continutul total de fosfor din apele uzate.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk