4. Intensificarea eforturilor Romaniei pentru a realiza tranzitia de la economie verde, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilienta la schimbarile climatice si pentru integrarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice in sectoarele vulner

INDICATORI NATIONALI

TPD1343 - Tinta 4 - Mediu - EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA, PE ACTIVITATI ECONOMICE
Evidentiaza emisiile de gaze cu efect de sera (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC si SF6) pe activitati economice. Emisiile de gaze cu efect de sera agregate in CO2 echivalent, corespunzator unui sector de activitate din inventarele nationale de emisii.
TPB1341 - Tinta 4 - Mediu - Suprafata padurii, din care impadurita anual
Suprafata padurilor - reprezinta totalitatea suprafetelor de teren acoperite cu vegetatie forestiera, constand din arbori si arbusti, reprodusi natural sau artificial, care isi creeaza un mediu specific de dezvoltarea biologica si care constituie componenta direct productiva a fondului forestier, avand o suprafata individuala de cel putin 0,25 ha; arborii trebuie sa atinga o inaltime minima de 5 m la maturitate in conditii normale de vegetatie. Regenerare artificiala (impadurire) reprezinta ansamblul de lucrari prin care se planteaza sau se insamanteaza o suprafata de teren cu scopul de a se crea noi arborete, atat pe terenuri forestiere exploatate, cat si pe terenuri lipsite de vegetatie forestiera.
TPC1342 - Tinta 4 - Mediu - Intensitatea emisiilor de CO2
Reprezinta emisiile de dioxid de carbon (CO2) rezultate raportat la produsul intern brut (PIB) in preturi constante.
TPE1344 - Tinta 4 - Mediu - Numarul de persoane decedate si ranite atribuite dezastrelor naturale, inregistrate la interventiile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, la 100000 de locuitori
Reprezinta numarul persoanelor decedate si al persoanelor ranite inregistrate pe timpul manifestarii tipurilor de risc, din categoria dezastrelor naturale, care au generat situatia de urgenta, ce revin la 100000 locuitori din populatia rezidenta. Numar persoane decedate: Numarul de persoane care au murit in timpul dezastrului sau imediat dupa, ca rezultat direct al evenimentului periculos. Numar persoane ranite: Numarul de persoane care au suferit rani, boli sau alte efecte asupra sanatatii, ca rezultat direct al evenimentului periculos. Dezastru natural: este un proces sau fenomen natural care poate provoca pierderi de vieti omenesti, vatamari sau alte efecte asupra sanatatii, daune materiale, pierderea mijloacelor de trai si a serviciilor, perturbari sociale si economice sau daune mediului. Situatia de urgenta: evenimente exceptionale, cu caracter nonmilitar, care ameninta viaaa sau sanatatea persoanei, mediul inconjurator, valorile materiale si culturale, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse specializate si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate. Indicatorul este util in scopul monitorizarii gradului de reducere a mortalitatii si a numarului de persoane afectate in caz de dezastre pana in 2030, ceea ce va contribui la dezvoltarea durabila si va consolida aspectele economice, sociale, de sanatate si de mediu. Indicatorul asigura monitorizarea progresului inregistrat pentru consolidarea rezilientei si capacitatii de adaptare a Romaniei la riscurile legate de clima si dezastre naturale.
TPF1345 - Tinta 4 - Mediu - Valoarea productiei de bunuri si servicii de mediu
Valoarea productiei se refera la bunuri si servicii de mediu disponibile pentru a fi utilizate in afara unitatii producatoare sau pentru propriul consum final si bunuri de mediu care raman in stoc la sfarsitul perioadei in care sunt produse. In valoarea productiei de bunuri si servicii de mediu este inclusa valoarea productiei auxiliare. CEPA - Clasele clasificarii activitatilor de protectia mediului: CEPA 1. Protectia aerului inconjurator si a climei, CEPA 2. Gestionarea apelor reziduale, CEPA 3. Gestionarea deseurilor, CEPA 4. Protectia si asanarea solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata, CEPA 5. Reducerea zgomotului si a vibratiilor, CEPA 6. Protectia biodiversitatii si a peisajului, CEPA 7. Protectia impotriva radiatiilor, CEPA 8. Cercetare si dezvoltare in domeniul PM, CEPA 9. Alte activitati de PM. CReMA - Clasificarea activitatilor de gestionare a resurselor naturale: CReMA 10. Gestionarea apei, CReMA 11. Gestionarea resurselor forestiere, CReMA 12. Gestionarea florei si faunei salbatice, CReMA 13. Gestionarea resurselor energetice, CReMA 14. Gestionare mineralelor, CReMA 15. Activitati de cercetare si dezvoltare pentru gestionarea resurselor, CReMA 16. Alte activitati de gestionare a resurselor.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk