5. Asigurarea unui cadru de reglementare stabil si transparent in domeniul eficientei energetice in vederea atragerii investitiilor

INDICATORI NATIONALI

TIB0751 - Tinta 5 - Mediu - Numarul de cladiri rezidentiale reabilitate termic
Indicatorul ofera informatii privind numarul de cladiri rezidentiale reabilitate termic prin Programul national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte derulat conform OUG 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Reabilitarea cladirilor asigura imbunatatirea performantei energetice a fondului existent de cladiri, cresterea eficientei energetice a cladirilor este considerata ca avand o contributie substantiala la atingerea obiectivelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si imbunatatirea calitatii aerului. Programul national de reabilitare termica se adreseaza asociatiilor de proprietari care doresc sa creasca performanta energetica a blocurilor de locuinte. Indicatorul este utilizat pentru a monitoriza progresele inregistrate in directia ODD 7 privind energia curata si la preturi accesibile.
TIC0752 - Tinta 5 - Mediu - Sprijin financiar pentru Programul Casa Verde
Sprijinul financiar pentru Programul Casa Verde persoane fizice reprezinta sumele din fonduri nerambursabile acordate persoanelor fizice pentru instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire. Scopul Programului Casa Verde il reprezinta cresterea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin diminuarea consumului de energie si utilizarea surselor regenerabile. Indicatorul este utilizat pentru a monitoriza progresele inregistrate in directia ODD 7 privind energia curata si la preturi accesibile.
TID0753 - Tinta 5 - Economic - Pretul la export raportat la pretul la import, pentru energia electrica, pe total si detaliat pe tari partenere
Exporturile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, ies de pe teritoriul economic al tarii cu destinatia restul lumii. Importurile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, intra pe teritoriul economic al tarii provenind din restul lumii. Soldul balantei comerciale FOB/CIF se calculeaza pe baza valorii exportului FOB si a importului CIF, ca diferenta intre acestea. Soldul negativ al balantei comerciale se numeste deficit, iar cel pozitiv se numeste excedent. Pretul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezinta pretul la frontiera tarii exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport pana la punctul de imbarcare, precum si toate taxele pe care bunul trebuie sa le suporte pentru a fi incarcat la bord. Pretul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezinta pretul la frontiera tarii importatoare, care cuprinde atat elementele componente ale pretului FOB, cat si costul asigurarii si transportului international.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk