5. Colectarea separata a deseurilor menajere periculoase pana in 2022, a deseurilor biologice pana in 2023 si materialele textile pana in 2025

INDICATORI NATIONALI

TNX1252 - Tinta 5 - Mediu - CANTITATEA DE DESEURI MENAJERE COLECTATE, PE CATEGORII
Exprima cantitatea de deseuri menajere colectate de operatorii de salubritate de la populatie, precum si deseurile similare ca natura si compozitie cu deseul menajer, colectate de la alti generatori (institutii, unitati comerciale, operatori economici). Cantitatea totala de deseuri menajere si asimilabile reprezinta deseurile colectate separat si in amestec, care includ: hartie si carton, plastic, metal, sticla, biodegradabil, textile, lemn, voluminoase, precum si alte tipuri de deseuri din categoria deseuri municipale. Nu sunt incluse deseurile colectate de operatorii de salubritate din servicii municipale (parcuri, gradini si de la curatenia strazilor). Cantitatile de deseuri menajere pe tipuri de material (textil si biodegradabil) reprezinta cantitatile colectate separat pe aceste categorii de deseuri de catre operatorii de salubritate. Indicatorul este utilizat pentru a monitoriza progresul inregistrat in ceea ce priveste colectarea separata a deseurilor, urmareste gestionarea durabila a deseurilor, asigurarea consumului durabil si adoptarea unui stil de viata ecologic al consumatorilor. Colectarea selectiva a deseurilor are un impact important asupra mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ca urmare a micsorarii cantitatii de deseuri depozitate. Se poate realiza astfel conservarea resurselor naturale, economisirea resurselor de energie si apa, reducerea poluarii aerului si a resurselor de apa.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk