5. Gestionarea durabila a padurilor, eliminarea defrisarilor abuzive si a taierilor rase, introducerea unui sistem informatic integrat pentru monitorizarea exploatarii si transportului masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontiera, reglementarea

INDICATORI NATIONALI

TQX1551 - Tinta 5 - Mediu - SUPRAFATA TERENURILOR DIN FONDUL FORESTIER PARCURSA CU TAIERI (PE TIPURI DE TAIERI)
Suprafata parcursa cu taieri reprezinta suprafata partizilor din care s-a recoltat masa lemnoasa. Aceasta suprafata corespunde prevederilor actului de punere in valoare in cazul in care masa lemnoasa s-a recoltat in totalitate sau se va reduce proportional cu suprafata cu masa lemnoasa ramasa pe picior nerecoltata la sfarsitul anului. 1.Taieri de regenerare - taierile de masa lemnoasa efectuate in cadrul tratamentelor silvice pentru trecerea padurii de la o generatie la alta, prin care se urmareste in principal asigurarea regenerarii acestora pe cale naturala si realizarea unor structuri optime sub raport functional. In functie de regimul de gospodarire adoptat (regimul codrului sau regimul crangului) taierile de regenerare pot fi in codru sau in crang. 2.Taieri de substituire - operatia de refacere a arboretelor slab productive si degradate prin extragerea integrala a arboretului printr-o singura taiere, in scopul refacerii sau inlocuirea cu alte specii mai bine adaptate conditiilor stationale si de vegetatie. 3.Taieri de ingrijire in paduri tinere - ansamblul taierilor de ingrijire si conducere a arboretelor, efectuate de la instalarea acestora si pana la inceperea taierilor de regenerare, in raport cu telul de gospodarire urmarit. 4.Operatiuni de igiena si curatire a padurilor - extragerea produselor de igiena care rezulta din procesul normal de eliminare naturala (arbori doborati, rupti, uscati, atacati de insecte). 5.Taieri de transformare a pasunilor impadurite - taierea vegetatiei forestiere de pe pasunile impadurite, in limitele si conditiile prevazute de studiile de transformare a acestora, aprobate potrivit legii.
TQD1513 - Tinta 5 - Mediu - Volumul de masa lemnoasa pe picior
Volum de masa lemnoasa pe picior: volumul de arbori in picioare, vii sau morti, aflat pe intreg teritoriul tarii.
TQY1552 - Tinta 5 - Mediu - Suprafata terenurilor pe care s-au executat regenerari pe categorii de regenerari
Regenerare - reprezinta procesul prin care se instaleaza o noua generatie de arbori forestieri si care se poate realiza prin regenerari naturale si regenerari artificiale (impaduriri). 1.Regenerare naturala este procesul de trecere la o noua generatie de arbori, care se realizeaza natural din lastari sau prin germinarea semintelor ajunse in mod natural pe sol. 2.Regenerare artificiala (impadurire) reprezinta ansamblul de lucrari prin care se planteaza sau se insamanteaza o suprafata de teren cu scopul de a se crea noi arborete, atat pe terenuri forestiere exploatate, cat si pe terenuri lipsite de vegetatie forestiera.
TQZ1553 - Tinta 5 - Mediu - Valoarea exportului si importului de lemn, carbune de lemn si articole din lemn, pe zone intra-UE si extra-UE
Exporturile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, ies de pe teritoriul economic al tarii cu destinatia restul lumii. Importurile de bunuri cuprind toate bunurile care, cu titlu oneros sau gratuit, intra pe teritoriul economic al tarii provenind din restul lumii. Soldul balantei comerciale FOB/CIF se calculeaza pe baza valorii exportului FOB si a importului CIF, ca diferenta intre acestea. Soldul negativ al balantei comerciale se numeste deficit, iar cel pozitiv se numeste excedent. Pretul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezinta pretul la frontiera tarii exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport pana la punctul de imbarcare, precum si toate taxele pe care bunul trebuie sa le suporte pentru a fi incarcat la bord. Pretul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezinta pretul la frontiera tarii importatoare, care cuprinde atat elementele componente ale pretului FOB, cat si costul asigurarii si transportului international.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk