5. Imbunatatirea calitatii apei prin reducerea poluarii, eliminarea depozitarii deseurilor si reducerea la minimum a produselor chimice si materialelor periculoase, reducand proportia apelor uzate netratate si sporind substantial reciclarea si reutil

INDICATORI NATIONALI

TGW0652 - Tinta 5 - Mediu - PROCENTUL DE APA NETRATATA IN TOTAL APA UZATA GENERATA
Apele uzate reprezinta apele provenite din activitatile casnice, sociale sau economice, care contin substante poluante sau reziduuri care ii altereaza caracteristicile fizice, chimice si bacteriologice initiale. Apele uzate epurate reprezinta apele uzate supuse epurarii prin care la evacuare caracteristicile apelor uzate respecta conditiile de calitate prevazute in normele tehnice si in autorizatiile de gospodarire a apelor in vigoare. Indicatorul se calculeaza ca procent din totalul apei uzate generate.
TGY0654 - Tinta 5 - Mediu - Calitatea apelor de suprafata (rauri) pe stari de calitate pentru lungimile de rau monitorizate
Evaluarea calitatii apelor de suprafata consta in monitorizarea parametrilor biologici hidromorfologici, fizico-chimici a poluantilor prioritari sau a altor poluanti evacuati in cantitati importante. Potrivit reglementarilor se disting 5 stari de calitate: - starea de calitate I - stare foarte buna - nu exista alterari (sau sunt foarte mici) ale valorilor elementelor fizico-chimice si hidromorfologice de calitate pentru tipul de corpuri de apa de suprafata fata de acele asociate in mod normal cu acel tip in conditii nemodificate; - starea de calitate II - stare buna - valorile elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp de apa de suprafata prezinta nivele scazute de schimbare datorita activitatilor umane, dar deviaza usor fata de acele valori normale asociate cu tipul de corpuri de apa de suprafata in conditii nemodificate; - starea de calitate III - stare moderata - valorile elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp de apa de suprafata deviaza moderat fata de acelea care sunt in mod normal asociate cu tipul de corp de apa de suprafata in conditii nemodificate. Valorile prezinta semne moderate de perturbare ca urmare a activitatilor umane si sunt esential perturbate fata de valorile din conditiile de stare buna; - starea de calitate IV - slaba - prezinta dovezi de alterari majore ale valorilor elementelor biologice de calitate pentru tipul de corpuri de ape de suprafata si in care comunitatile biologice importante deviaza semnificativ de la valorile normale asociate cu tipul de corpuri de apa de suprafata in conditii nemodificate; - starea de calitate V - proasta - prezinta dovezi de alterari majore ale valorilor elementelor biologice de calitate pentru tipul de corpuri de ape de suprafata si in care sunt absente parti mari din comunitatile biologice importante, care sunt in mod normal asociate cu tipul de corp de apa de suprafata in conditii nemodificate.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk