6. Sustinerea strategica a ponderii energiei electrice in totalul consumului casnic, industrial si in transporturi prin stabilirea unor norme de performanta pentru instalatii si aparatura

INDICATORI NATIONALI

TIG0761 - Tinta 6 - Mediu - VALOAREA PRODUCTIEI DE ECHIPAMENTE DE TRANSPORT ELECTRICE SI MAI EFICIENTE DIN PUNCT DE VEDERE AL UTILIZARII RESURSELOR
Sectorul de bunuri si servicii de mediu (industrii de mediu) are drept scop de a identifica acele tranzactii in cadrul economiei, care sunt legate direct cu producerea si gestionarea bunurilor si serviciilor care sustin protectia mediului. Echipamente de transport electrice si mai eficiente din punct de vedere al resurselor reprezinta bunuri adaptate care indeplinesc un scop non-ecologic, desi intr-un mod mai curat si mai eficient decat bunurile standard conventionale.
TIH0762 - Tinta 6 - Mediu - Ponderea consumului total de energie finala provenita din surse regenerabile de energie
Indicatorul masoara ponderea consumului de energie regenerabila in consumul final de energie. Consumul final brut de energie este energia utilizata de consumatorii finali (consumul final de energie) plus pierderile din retea si autoconsumul centralelor electrice. Energia regenerabila este considerata, in practica, energia ce provine din surse care fie ca se regenereaza de la sine in scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. Termenul de energie regenerabila se refera la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk