Agricultura ecologica și alimente sănătoase
Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente sănătoase

INDICATORI NATIONALI

Orizont 1 - Economic - Valoarea productiei de fructe si legume
Definiție: Valoarea producţiei de fructe şi legume reprezintă expresia valorică a volumului produselor de fructe şi legume, fără pierderi şi intraconsum, obţinute într-un an calendaristic.
Evaluarea producţiei de fructe şi legume în preţuri curente, în profil teritorial, s-a făcut cu preţurile medii de bază pe ţară (preţurile producătorului la care se adaugă subvenţiile pe produs şi se scad impozitele pe produs) pentru fiecare produs în parte.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk