Inegalități între țări

INDICATORI EUROPENI

PIB pe cap de locuitor ajustat în funcție de puterea cumpărare
PIB-ul pe cap de locuitor este calculat ca raportul dintre PIB și populația medie, într-un an specific. Cifrele de bază sunt exprimate în standardele puterii de cumpărare (PPS), care reprezintă o monedă comună ce elimină diferențele de niveluri de preț între țări pentru a permite comparații semnificative ale volumului PIB-ului.
Valorile sunt oferite și ca indice calculat în raport cu media Uniunii Europene stabilită la 100. Dacă indicele unei țări este mai mare de 100, nivelul PIB pe cap de locuitor al acestei țări este mai mare decât media UE și invers. Indicele este destinat comparațiilor între țări, mai degrabă decât pentru comparații temporale.
Indicatorul de disparități este calculat ca și coeficient de variație al cifrelor naționale. Această serie de timp oferă o măsură a convergenței activității economice între statele membre ale UE.
Venitul brut disponibil ajustat în gospodării pe cap de locuitor
Acest indicator reflectă puterea de cumpărare în gospodării și capacitatea acestora de a investi în bunuri și servicii sau de a economisi pentru viitor, prin contabilizarea impozitelor și contribuțiilor sociale și monetare în beneficii sociale în natură. Indicatorul se calculează împărțind venitul disponibil brut ajustat al gospodăriilor și al instituțiilor non-profit care deservesc gospodăriile (NPISH), la paritățile puterii de cumpărare (PPP) ale consumului individual real al gospodăriilor și la populația totală rezidentă.
Tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, după cetățenie (NEET)

Indicatorul măsoară ponderea tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani care nu se află nici pe piața muncii, nici în cadrul unui program de formare profesională / educație

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk