Orizont 1 - Mediu - Volumul de ape uzate evacuate in Marea Neagra

Domeniul: Viața acvatică

Subdomeniul: Starea ecologică a apelor

Marea Neagră reprezintă cel mai izolat ecosistem marin al Europei și este unul dintre cele mai sensibile la activitățile umane. Din analiza seriei de date existente 2013-2019, se observă că volumul de ape uzate evacuate în Marea Neagră nu a cunoscut variații semnificative, media fiind de 63 mil m3/an.

Indicatorul oferă o imagine asupra poluării apelor marine în zonele costiere și contribuie la actualizarea programelor de monitoring și a programelor de măsuri care au ca scop protejarea mediului marin.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Milioane metri cubi/ an

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk