Orizont 1 - Social - Ponderea cheltuielilor curente pentru preventie in totalul cheltuielilor curente de sanatate

Domeniul: Sănătate și bunăstare

Subdomeniul: Educație în sănătate

Prevenţia reprezintă prima etapă în asigurarea unei sănătăţi optime pentru populaţie, diminuarea costurilor prin evitarea unor proceduri medicale complexe şi scăderea riscului apariţiei bolilor şi simptomelor. În cadrul Uniunii Europene investiţiile în sănătate prin prevenţie şi promovare a sănătăţii sunt obiective principale ale strategiei pentru sănătate. În statele membre UE, politica de finanţare a programelor de prevenţie se face în baza analizei nevoilor pe plan naţional, pentru diferite domenii cum ar fi vaccinarea, depistarea precoce a unor boli prin screening, monitorizarea stării de sănătate a populaţiei etc.

În România, ponderea cheltuielilor curente pentru prevenţie în totalul cheltuielilor curente pentru sănătate a cunoscut o creştere în perioada 2012-2015, de la 1,18% la 2,11%, urmată de o scădere în anul 2016 la 1,65%, apoi de o uşoară creştere în anul 2017 la 1,75%, fără însă să revină la maximul din 2015. Deşi în anul 2018 suma cheltuită pentru servicii de prevenţie a fost cea mai ridicată din perioada 2011-2018, ponderea cheltuielilor de prevenţie în totalul cheltuielilor curente de sănătate nu a depăşit 2%, scăzând chiar la 1,42%.

Promovarea unui mod de viaţă sănătos înseamnă în primul rând promovarea prevenţiei pentru asigurarea sănătăţii populaţiei, susţinerea serviciilor preventive în principal prin Programele Naţionale de Sănătate, acces egal la serviciile de prevenţie, promovarea serviciilor de prevenţie în scopul înţelegerii beneficiilor acestora.

În anul 2018 (ultimul an pentru care sunt disponibile datele), ponderea cheltuielilor de prevenţie în totalul cheltuielilor de sănătate se afla la jumătatea mediei europene (ponderea cheltuielilor de prevenţie în totalul cheltuielilor curente de sănătate era de 3,12% la nivelul UE), situând România printre ţările cu cele mai mici ponderi ale cheltuielilor de prevenţie în sănătate.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Procente (%)

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk