Orizont 2 - Economic - Dinamica amenajarilor de imbunatatirii funciare - Irigatii

Domeniul: Foamete “zero”

Subdomeniul: Sprijinirea producției autohtone în domeniul agro-alimentar

În perioada 2008 - 2019, Dinamica Amenajărilor de Îmbunătăţiri Funciare - irigaţii, prezintă variaţii, astfel, în primii ani de analiză se poate observa cea mai mare creștere a amenajărilor privind irigațiile, urmată de o scădere începând cu anul 2010. Din anul 2011 pănă în anul 2018 se constată o stagnare a dinamicii, urmată de un trend crescător în anul 2019, când suprafața amenajărilor privind irigaţiile începe să crească.

Selectați un singur set de date pentru a vedea Trendul sau Media Mobilă. (exemplu: Feminin, 2008)

Filtre Alese

GEO: 7 zone selectatex


Pentru actualizare grafic, click Afișează date.
3AFIȘEAZĂ DATE

Periodicitate: Anuală

Unitate de masura: Hectare

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk