Sprijinirea producției autohtone în domeniul agro-alimentar
3. Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică ridicată, dar deficitare pe piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea efectivelor la rasele valoroase de suine, taurine și bivoli, sectorul avicol, colectarea și comercializarea lânii, apicultură, pescuit și acvacultură, inclusiv prin stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar

INDICATORI NATIONALI

Orizont 2 - Economic - Dinamica amenajarilor de imbunatatirii funciare - Irigatii

Definiție: Îmbunătăţiri funciare - totalitatea complexului de lucrări hidrotehnice care se execută pentru ameliorarea terenurilor, asigurarea fertilităţii solului prin îmbunătăţirea calităţilor acestuia în vederea valorificării în folosul agriculturii a unor terenuri neproductive sau îmbunătăţirii condiţiilor de dezvoltare a culturilor agricole pe unele terenuri slab productive.

Suprafaţa amenajată pentru irigaţii - reprezintă ansamblul lucrărilor efectuate pentru a se asigura aprovizionarea controlată cu apă a culturilor agricole, în vederea măririi producţiei agricole şi asigurării independenţei acesteia faţă de condiţiile meteorologice.

Orizont 3 - Economic - Alocarea bugetara a sumelor pentru activitatea de cercetare-dezvoltare in agricultura
Definiţie: Datele GBARD măsoară alocarea bugetară guvernamentală pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare. Oferă informaţii despre priorităţile pe care guvernele le acordă diferitelor activităţi publice/domenii de finanţare în domeniul cercetării şi dezvoltării. Principala clasificare folosită în baza de date GBARD este Nomenclatorul pentru analiza şi compararea programelor ştiinţifice şi a bugetelor (NABS 2007).
Orizont 3 - Economic - Cheltuieli din sectorul mediului de afaceri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din agricultura, pe surse de finantare
Definiţie: Indicatorul măsoară cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ale întreprinderilor din mediul de afaceri, domeniul agricultură, silvicultură şi pescuit.
Orizont 3 - Economic - Intensitatea comerciala la carne si produse din carne - test
Definiție: Intensitatea comercială la carne și produse din carne reprezintă importul de carne și produse din carne raportat la disponibilul pentru consum uman de carne și produse din carne.
Orizont 4 - Economic - Numarul de produse agricole si alimentare recunoscute la nivel european
Definiţie: Produsele agricole și alimentare recunoscute la nivelul Uniunii Europene reprezintă numărul total de produse agricole și alimentare românești folosite pentru consumul uman, care fac parte din categoria produselor cu indicație geografică, cu indicație geografică protejată sau cu denumire de origine protejată care au fost recunoscute la nivelul Uniunii Europene.
Orizont 4 - Economic - Produse atestate traditional
Definiţie: Produsul tradiţional reprezintă produsul alimentar fabricat pe teritoriul naţional şi pentru care se utilizează materii prime locale; care nu are în compoziţia lui aditivi alimentari; care prezintă o reţetă tradiţională; un mod de producţie şi/sau de prelucrare şi un procedeu tehnologic tradiţional şi care se distinge de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii.
Orizont 5 - Economic - Valoarea investitiilor destinate sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri
Definiţie: Valoarea investiţiilor destinate sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri reprezintă sumele proiectelor, respectiv sumele din activităţi finanţate prin fonduri nerambursabile, investite în dezvoltarea exploataţiilor (înfiinţare) şi contribuie la dezvoltarea sectorului agricol prin fermieri calificaţi corespunzător şi, în special, a reînnoirii generaţiilor.
Orizont 6 - Economic - Numarul total de operatori certificati in agricultura ecologica
Definiţie: Operatorii certificaţi în agricultura ecologică reprezintă numărul total de operatori indiferent dacă sunt implicaţi într-una sau mai multe activităţi privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice.
Orizont 6 - Economic - Suprafata agricola utilizata cultivata ecologic
Definiţie: Suprafaţa agricolă utilizată cultivată ecologic reprezintă suprafaţa agricolă utilizată pe care se aplică metode de producţie ecologică, conform regulilor Uniunii Europene şi naţionale.

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Help Desk
Help Desk
Help Desk